اخبار ویژه
1394/07/26 13:32:48
نبايد با دانشگاه‌آزاد اسلامي برخورد سياسي، منطقه اي و جناحي داشت/ دانشگاه آزاد اسلامي را بايد به دليل منافع ملي تقويت کرد
1394/07/19
رويکرد دانشگاه حمايت از دولت تدبير و اميد است/مشارکت در طرح ساها؛مهمترين وظيفه روساي واحدها
1394/07/14 08:30:57
بخشنامه تعديل حقوق و مزاياي کارکنان در شرف بازنشستگي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد
1394/07/14 08:24:25
دانشگاه آزاد اسلامي متعلق به مردم است / ميرزاده از مديران پرسرعت است/ از دکتر ميرزاده به عنوان کليد کار در جنگ و بعد از آن استفاده کرديم
1394/07/14
پيام تسليت دکتر ميرزاده در پي درگذشت دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي در فاجعه منا
1394/07/06
جزئيات تخفيف‌ شهريه دانشجويان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي
1394/06/29
افزايش تخفيف شهريه ويژه کارکنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
1394/06/29
امکان ثبت نام پذيرفته شدگان نوبت بهمن دانشگاه آزاد اسلامي در مهرماه
1394/06/29
پيام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد
صفحه 4 از 4