بایگانی اخبار
1391/7/1 00:00:00
چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه شیمی واحد شهرکرد در ژورنال مهندسی و تکتولوژی پلیمرها – پلاستیک ها در آمریکا
1391/6/29 00:00:00
جزئیات ثبت نام و هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
1391/6/29 00:00:00
جزئیات ثبت نام و هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
1391/6/27 00:00:00
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویرایش مکالمات انگلیسی ویژه اعضای هیات علمی واحد شهرکرد
1391/6/27 00:00:00
برگزاری هشتمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت های عمومی هیات اجرایی جذب هیات علمی استان چهارمحال و بختیاری در واحد شهرکرد
1391/6/27 00:00:00
اطلاعیه باشگاه پژوهشگران جوان
1391/6/27 00:00:00
برگزاری هشتمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت های عمومی هیات اجرایی جذب هیات علمی استان چهارمحال و بختیاری در واحد شهرکرد
1391/6/27 00:00:00
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویرایش مکالمات انگلیسی ویژه اعضای هیات علمی واحد شهرکرد
1391/6/27 00:00:00
قابل توجه داوطلبان آزمون های پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
1391/6/26 00:00:00
گزارش تصویری : مراحل ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 92-91
1391/6/25 00:00:00
اعلام زمان ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
1391/6/25 00:00:00
تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود واحد شهرکرد
1391/6/25 00:00:00
بیانیه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
1391/6/25 00:00:00
بیانیه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
1391/6/25 00:00:00
تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود واحد شهرکرد
1391/6/25 00:00:00
مراحل ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 92-91
1391/6/20 00:00:00
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد: امتياز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افزایش يافت.
1391/6/20 00:00:00
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد: امتياز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افزایش يافت.
1391/6/20 00:00:00
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد: امتياز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افزایش يافت.
1391/6/18 00:00:00
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد میزبان اولین اردوی اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری- به روایت تصویر
1391/6/18 00:00:00
برگزاری کارگاه آموزشی "ماهواره و هویت افراد" ویژه کارکنان و خانواده ها در واحد شهرکرد
1391/6/18 00:00:00
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد میزبان اولین اردوی اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری
1391/6/18 00:00:00
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد میزبان اولین اردوی اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری
1391/6/14 00:00:00
برگزاری کارگاه آموزشی "ماهواره و هویت افراد" ویژه کارکنان و خانواده ها در واحد شهرکرد
1391/6/13 00:00:00
برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز ویژه کارکنان، در واحد شهرکرد
1391/5/9 00:00:00
شرکت 180 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در طرح فرهنگی "رمضان، بهار قرآن"
1391/5/8 00:00:00
برگزاری پنجمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 91
1391/5/5 00:00:00
عضویت 8 پروفسور معروف دنیا در فصل نامهISC داروهای گیاهی واحد شهرکرد
1391/5/5 00:00:00
عضویت 8 پروفسور معروف دنیا در فصل نامهISC داروهای گیاهی واحد شهرکرد
1391/5/2 00:00:00
دو انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
صفحه 61 از 66