بایگانی اخبار
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام قهرمانی درمسابقات دوو میدانی کشور سال 1389در بوشهر توسط محمد شیریان دانشجوی واحد شهرکرد
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام عنوان قهرمانی دررشته ووشودانشجویان کشورتوسط مسعود نجفی زاده دانشجوی واحد شهرکرد در سال 1387
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام سوم انفرادی والیبال دانشجویان کشور توسط منیژه شفقت دهکردی دانشجوی واحد شهرکرد
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام دوم مسابقات کاراته جهانی 2007 توسط ایمان درویش زاده دانشجوی واحد شهرکرد
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام اول انفرادی مسابقات فوتسال بازی های آسیایی تایلند 2008 توسط آرش شینی دانشجوی واحد شهرکرد
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام اول انفرادی مسابقات آسیایی 2008رشته والیبال معلولین توسط طیبه جعفری دانشجوی واحد شهرکرد
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام انفرادی جهانی در رشته والیبال (فنی ترین بازیکن) توسط مجتبی غیاثی گندمانی دانشجوی واحد شهرکرد در سال 2009و عضو تیم ملی
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام سوم دوومیدانی دانشجویان منطقه چهار (اردیبهشت ماه 1390 در واحد کاشان)
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام دوم مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی در منطقه چهار (تیرماه 1390 در واحد مبارکه)
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام اول مسابقات جودو دانشجویان واحدهای منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی درسال 1390
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام دوم مسابقات جهانی ورزش باستانی توسط سیدجلال صالحی دانشجوی واحد شهرکرد در سال 2011
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام اول مسابقات آسیایی ودوم مسابقات جهانی 2011 در رشته ووشو توسط سلمان ترکی دانشجوی رشته تربيت بدني آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد شهركرد و عضو تيم ووشو کشور
1391/4/14 00:00:00
واحد شهرکرد در مطبوعات 1390
1391/4/14 00:00:00
نشست مطبوعاتی 1390
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام دوم مسابقات بین المللی کاراته دانشجویان توسط وحید طاهری در سال 1385
1391/4/14 00:00:00
کسب مقام سوم مسابقات بین المللی کاراته دانشجویان توسط مهدی کیانی در سال 2000میلادی
1391/4/14 00:00:00
كسب مقام اول مسابقات کشوری در سال 1387 توسط مجتبي احمدي شيخ شباني و عضوتيم فوتسال دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي كشور
1391/4/14 00:00:00
كسب مقام اول مسابقات هند بال دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي كشور توسط پيمان كاظمي در سال 1386
1391/4/14 00:00:00
كسب مقام اول مسابقات جودوي دانشجويان كشور توسط غضنفر حيدري در سال 1387
1391/3/8 00:00:00
آغاز بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشوردر واحد شهرکرد
1391/3/4 00:00:00
مراسم غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر پنج شهید گمنام در واحد شهرکرد
1391/3/18 00:00:00
برگزاری همایش بیماری های عفونی مناطق سرد سیر ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
1391/3/18 00:00:00
برگزاری همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای دردانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
1391/3/18 00:00:00
کسب مقام دوم مسابقات بین المللی کاراته دانشجویان توسط وحید طاهری در سال 1385
1391/3/18 00:00:00
کسب مقام اول مسابقات اسکیت دانشجویان کشور توسط شهریار بی نیازی در سال 1381
1391/3/1 00:00:00
مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان خواهر دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار
1391/2/9 00:00:00
همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار می شود.
1391/2/30 00:00:00
سخنرانی دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی واحد شهرکرد در کنفرانس بین المللی خارج کشور
1391/2/30 00:00:00
همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزارشد
1391/2/28 00:00:00
برگزاری نهمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان خواهر منطقه چهار در واحد شهرکرد
صفحه 63 از 66