بایگانی اخبار
1391/12/14 00:00:00
برگزاری جشن بزرگ نیکوکاری همزمان با هفته نیکوکاری با حضور دکتر انوشه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
1391/12/13 00:00:00
گزارش تصویری از تریبون منطقه آزاد در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
1391/11/29 00:00:00
پرداخت بیش از دو میلیارد ریال تخفیف دانشجویی در هر سال تحصیلی به دانشجویان بی بضاعت واحد شهرکرد
1391/11/29 00:00:00
پرداخت بیش از دو میلیارد ریال تخفیف دانشجویی در هر سال تحصیلی به دانشجویان بی بضاعت واحد شهرکرد
1391/11/24 00:00:00
همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی: پایان مسابقات فوتسال کارکنان ادارات استان چهارمحال و بختیاری در واحد شهرکرد
1391/11/24 00:00:00
برگزاری آزمون کتبی چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان در واحد شهرکرد
1391/11/24 00:00:00
همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی: پایان مسابقات فوتسال کارکنان ادارات استان چهارمحال و بختیاری در واحد شهرکرد
1391/11/24 00:00:00
برگزاری آزمون کتبی چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان در واحد شهرکرد
1391/11/18 00:00:00
برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان ادارات استان چهارمحال و بختیاری در واحد شهرکرد
1391/11/18 00:00:00
برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان ادارات استان چهارمحال و بختیاری در واحد شهرکرد
1391/11/18 00:00:00
برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان ادارات استان چهارمحال و بختیاری در واحد شهرکرد
1391/11/17 00:00:00
برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) ویژه کارکنان در واحد شهرکرد
1391/11/17 00:00:00
برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) ویژه کارکنان در واحد شهرکرد
1391/11/1 00:00:00
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد خبر داد: تصویب 62 رشته کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در نشست کمیته تخصصی گسترش استان چهارمحال و بختیاری ویژه دانشگاه های آزاد اسلامی استان
1391/11/1 00:00:00
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد خبر داد: تصویب 62 رشته کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در نشست کمیته تخصصی گسترش استان چهارمحال و بختیاری ویژه دانشگاه های آزاد اسلامی استان
1391/11/1 00:00:00
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد خبر داد: تصویب 62 رشته کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در نشست کمیته تخصصی گسترش استان چهارمحال و بختیاری ویژه دانشگاه های آزاد اسلامی استان
1391/10/6 00:00:00
دانشجوی مهندسی برق واحد شهرکرد بر سکوی قهرمانی مسابقات بوکس کشور
1391/10/6 00:00:00
دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد قهرمان مسابقات بوکس کشور شد.
1391/10/6 00:00:00
دانشجوی رشته مهندسی برق واحد شهرکرد بر سکوی قهرمانی مسابقات بوکس کشور
1391/10/6 00:00:00
دانشجوی رشته مهندسی برق واحد شهرکرد بر سکوی قهرمانی مسابقات بوکس کشور
1391/10/4 00:00:00
دکتر مظاهری، رئیس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی چهره برجسته فرهنگی کشور شد.
1391/10/4 00:00:00
دکتر مظاهری، رئیس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی چهره برجسته فرهنگی کشور شد.
1391/10/4 00:00:00
دکتر مظاهری، رئیس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی چهره برجسته فرهنگی کشور شد.
1391/10/3 00:00:00
برگزاری همایش بزرگداشت هفته پژوهش در واحد شهرکرد
1391/10/3 00:00:00
جلسه پرسش و پاسخ هیات رئیسه واحد شهرکرد با دانشجویان ساکن خوابگاه های خواهران
1391/10/3 00:00:00
جلسه پرسش و پاسخ هیات رئیسه واحد شهرکرد با دانشجویان ساکن خوابگاه های خواهران
1391/10/3 00:00:00
برگزاری همایش بزرگداشت هفته پژوهش در واحد شهرکرد
1391/10/24 00:00:00
مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزارشد.
1391/10/24 00:00:00
مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزارشد.
1391/10/24 00:00:00
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در43 رشته تحصیلی«بدون آزمون» دانشجو می پذیرد.
صفحه 65 از 66