کد مطلب: 141090
در راستاي بيانيه گام دوم انجام شد؛
اجراي ۳ پروژه پژوهشي ملي و استاني در دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
تاریخ انتشار : 1401/01/20 13:14:38
نمایش : 567
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
۳ پروژه پژوهشي ملي و استاني توسط عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در راستاي بيانيه گام دوم انقلاب در سال گذشته انجام شد.
سه پروژه پژوهشي ملي و استاني توسط دکتر بيژن خليل‌مقدم عضو هيئت علمي گروه مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در راستاي بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در سال گذشته انجام شد.

پروژه پژوهشي ملي با عنوان «آسيب‌شناسي آموزش مجازي بنا بر ديدگاه ذي‌نفعان؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامي» به کارفرمايي معاونت علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي از شهريور ۱۳۹۹ با کمک يک تيم پژوهشي ۲۰ نفره آغاز و پس از ۱۱ ماه کار مستمر و شبانه‌روزي، تير ۱۴۰۰ به سرانجام رسيد.

پروژه پژوهشي «آسيب‌شناسي آموزش مجازي بنا بر ديدگاه ذي‌نفعان؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامي» با تکيه بر روش تحقيق آميخته و به‌طور ويژه با تأکيد بر روش تحقيق کيفي(گراندد تئوري) و با کمک تکنيک تحليل محتوا(Content Analysis) و با استفاده از نرم‌افزار MAX.QDA و به‌صورت اکتشافي و خلاقانه انجام شد. خروجي اين پروژه در قالب چهار دفتر گزارش(مجموعاً ۶۶۸ صفحه) در حضور رئيس و معاونان دانشگاه آزاد اسلامي دفاع و به‌عنوان پروژه پژوهشي وزين و کارآمد از جانب دکتر طهرانچي قلمداد شد.


پروژه پژوهشي استاني اينترنشيپ با عنوان «تحليل لايه‌اي عللِ (C.L.A: Causal Layered Analysis) مصرف غيرقانوني مشترکين شرکت گاز در شهرستان شهرکرد و ارائه راهکارهاي مرتبط» به کارفرمايي شرکت گاز استان انجام و پروژه پژوهشي استاني نيز با عنوان «بررسي جامعه‌شناختي فرهنگ کار و عوامل مؤثر بر آن در ميان جوانان: مورد مطالعه استان چهارمحال و بختياري» به کارفرمايي اداره کل ورزش و جوانان استان در اسفند ۱۴۰۰ به پايان رسيد و ارائه شد.

 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن