کد مطلب: 130866
ارائه نتايج «پروژه ملي آسيب‌شناسي آموزش مجازي» توسط عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
تاریخ انتشار : 1400/07/04 13:26:14
نمایش : 159
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
نتايج «پروژه ملي آسيب‌شناسي آموزش مجازي» توسط دکتر بيژن خليل‌مقدم به‌عنوان مجري پژوهش براي روسا و معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي مراکز استان‌هاي کشور ارائه شد.
نتايج پروژه ملي آسيب‌شناسي آموزش مجازي دانشگاه آزاد اسلامي در جلسه‌اي مجازي به رياست دکتر مجيد شمس رئيس مرکز مطالعات، برنامه‌ريزي و تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي، توسط دکتر بيژن خليل‌مقدم به‌عنوان مجري پژوهش براي رؤسا و معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي آزاد مراکز استان‌هاي کشور ارائه شد.

رئيس مرکز مطالعات، برنامه‌ريزي و تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي با معرفي حجم پروژه، هدف آن را ارتقاي کيفيت آموزش و افزايش سطح رضايت دانشجويان به آموزش مجازي اعلام کرد.

دکتر مجيد شمس اين پروژه پژوهشي را به لحاظ کمي و کيفي، وزين و مطلوب برشمرد و افزود: در روزهاي آينده، فايل کامل پروژه در اختيار واحدهاي مراکز استان‌ها قرار مي‌گيرد و انتظار مي‌رود رؤسا و معاونان آموزشي در جلساتي با رؤساي دانشکده‌ها و مديران گروه‌هاي آموزشي و اعضاي هيئت علمي، آنان را در جريان نتايج قرار دهند، به‌نحوي که علاوه‌بر ارائه نظرات به‌منظور اصلاح و تقويت نتايج، در ترم جاري، اين نتايج مورد بهره‌مندي قرار گيرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي پرديس لردگان با معرفي فرآيند کلي انجام کار و روش‌شناختي پژوهش (نوع تحقيق، جامعه و نمونه آماري، روش‌ها، رويه‌ها، ابزارها، تکنيک‌ها و نرم‌افزارهاي مورد استفاده)، نتايج را در پنج بخش (شامل شناسايي آسيب‌ها، ارائه راهکارهاي خلاق، سطح پذيرش آموزش مجازي، سطح سواد مجازي دانشجويان و سطح رضايت دانشجويان نسبت به آموزش مجازي) ارائه کرد.

دکتر بيژن خليل‌مقدم دو پيشنهاد به‌منظور تسهيل و تسريع انتقال و بهره‌برداري نتايج تحقيق براي تمام کاربران دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر کشور ارائه کرد.

تبديل نتايج به‌صورت اينفوگرافيک‌هاي جذاب و ارائه نتايج براي ذينفعان استان‌ها به‌صورت مجزا با هدف بومي‌سازي نتايج براي هر استان، دو پيشنهادي بود که مورد استقبال رئيس جلسه قرار گرفت.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن