کد مطلب: 130850
تزريق دوز دوم واکسن کوويد-19 اساتيد و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
تاریخ انتشار : 1400/06/21 09:25:48
نمایش : 373
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
در ادامه فعاليت پايگاه تجميعي واکسيناسيون کوويد-19 دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد معاون علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري از تزريق دوز دوم واکسن کوويد-19 اساتيد و کارکنان دانشگاه در اين پايگاه خبر داد.
دکتر مشهدي زاده با اعلام اين خبر افزود:در مردادماه واکسيناسيون دوز دوم دانشجويان، اعضاء هيأت علمي و مربيان باليني رشته­هاي علوم پزشکيو نيز واکسيناسيون دوز اول استادان و کارکنان رشته هاي غير علوم پزشکي دانشگاه ازاد اسلامي استان به اتمام رسيد. به دنبال آن در هفته گذشته وباتوجه به زمانبندي تزريق و نوع واکسن بيش از نيمي از اعضاء هيأت علمي، کارکنان و مدرسان حق التدريس واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استاندوز دوم واکسن را نيز دريافت کرده­ و واکسيناسيون اين افراد تکميل شد.
وي در ادامه گفت: با توجه به تفاوت نوع واکسن­هاي انتخابي براي تزريق دوز اول، واکسيناسيون دوز دوم افراد باقيمانده نيز در زمان مقرر و در پايگاه تجميعي واحد شهرکرد انجام خواهد شد. همچنين اساتيد و کارکناني که به دلايل مختلف موفق به دريافت واکسن در مراحل قبل نشده­اند، مي توانند جهت تزريق واکسن به پايگاه واحد شهرکرد مراجعه کنند.
در حال حاضر پايگاه تجميعي واکسيناسيون کوويد-19 دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد روزهاي شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8:30 الي 14:30 مشغول فعاليت است.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن