کد مطلب: 130847
توسط عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت؛
ارائه پروژه ملي پژوهشي آسيب‌شناسي آموزش مجازي
تاریخ انتشار : 1400/06/15 08:34:54
نمایش : 227
پروژه ملي پژوهشي آسيب‌شناسي آموزش مجازي توسط عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد و با حضور مسئولان ارشد دانشگاه ارائه شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:

پروژه ملي پژوهشي آسيب‌شناسي آموزش مجازي بنا بر ديدگاه ذي‌نفعان مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامي در حضور دکتر محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، معاون علوم، مهندسي و کشاورزي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيکي، رئيس مرکز مطالعات، برنامه‌ريزي و تعالي علوم انساني و هنر و ساير مديران ارشد معاونت علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي، توسط بيژن خليل‌مقدم رئيس دانشگاه آزاد اسلامي پرديس لردگان به‌عنوان مجري پژوهش ارائه شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي پرديس لردگان در اين جلسه اظهار کرد: پروژه ملي پژوهشي آسيب‌شناسي آموزش مجازي مشتمل بر چهار گزارش علمي و ۶۰ اينفوگرافيک بوده که با بررسي آسيب‌هاي آموزش مجازي، سطح پذيرش و کاربست آموزش مجازي، سطح رضايت و سواد مجازي کاربران، به ارائه مجموعه‌اي از راهکارهاي خلاق پرداخته است. کارفرماي اين پژوهش ملي، معاونت علوم انساني و هنر سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي بوده و از مرداد ۱۳۹۹ آغاز و تا پايان خرداد ۱۴۰۰ به سرانجام رسيد.

دکتر بيژن خليل‌مقدم اضافه کرد: اين پژوهش با شناسايي مهم‌ترين آسيب‌هاي آموزش مجازي در دانشگاه آزاد اسلامي از طريق رويکردهاي اکتشافي، مجموعه‌اي از راهکارهايي که غالباً مبتني بر خلاقيت هستند را شناسايي کرده و نمونه آماري اين پژوهش، دانشجويان، استادان، مسئولان و کارشناسان حوزه‌هاي آموزش، فناوري اطلاعات و ارتباطات، مسئولان هيئت‌هاي انديشه‌ورز تعالي علوم انساني و هنر و مسئولان روابط عمومي واحدهاي دانشگاهي بودند.

وي درباره معرفي پروژه بيان کرد: در گام نخست، متن ۲۸۰ مصاحبه در نرم‌افزار MAX.QDA۲۰۲۰ کدگذاري شد و با طي سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابي، يک هزار و ۹۳ کد براي آسيب‌ها و ۳۹۶ کد براي راهکارها شناسايي و طبقه‌بندي شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي پرديس لردگان ادامه داد: پرسشنامه‌اي با سؤالاتي از نوع طيف ليکرت براي اعتبارسنجي مدل تحقيق و به‌منظور اولويت‌بندي آسيب‌ها، طراحي شد و براي ۴۹ واحد دانشگاهي نمونه ارسال شد که جمعاً ۶۹۰ پاسخ دريافت شد. پرسشنامه‌اي نيز به‌منظور بررسي و سنجش سطح پذيرش و کاربست آموزش مجازي توسط کاربران ارسال و جمعاً ۵۰۸ پاسخ دريافت کرديم. بخش کمي با کمک نرم‌افزارهاي SPSS۲۰ و اکسل مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت و پيشنهادها براي بهبود چهار مرحله بسترسازي، پياده‌سازي، نظارت و ارزيابي، کنترل و پشتيباني و ترويج و توسعه مبتني بر وفاداري کاربران ساماندهي شدند.

دکتر خليل‌مقدم يادآور شد: دکتر محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با قابل توجه دانستن نتايج پژوهش، تداوم فازهاي بعدي پروژه را ضروري دانست و به بيان موضوعات گسترده‌اي درباره فضاي مجازي ازجمله توسعه IT، نسل‌هاي جديد ارتباطات، ابزارهاي جديد حوزه ICT، نقش کرونا در آموزش مجازي، تغيير تکنولوژي آموزشي، آموزش الکترونيک، دانشگاه به‌عنوان يک کنشگر فعال در آموزش مجازي و آموزش مجازي هوشمند پرداخت.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن