کد مطلب: 130812
بني‌طالبي در گفت‌وگو با آنا عنوان کرد؛
ارتقاي جايگاه دانشگاه با اجراي «طرح الف و ب» | مسائل کشور با کمک اعضاي هيئت علمي حل مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/04/20 12:50:26
نمایش : 278
لزوم بهبودبخشي به نحوه اجراي طرح با پرداخت معوقات استادان

عضو هيئت علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد تأکيد کرد: اجراي طرح الف و ب اعضاي هيئت ‌علمي زمينه ارتقاي جايگاه دانشگاه در جامعه به‌عنوان دانشگاهي مسئول، پاسخگو و کارآفرين را بيش از گذشته فراهم مي‌کند.

بهاره بني‌طالبي در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌هاي خبرگزاري آنا، شهرکرد با بيان تعريفي از طرح الف و ب اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي و لزوم اجراي آن براي پيشرفت روزافزون دانشگاه و استادان اظهار کرد: در راستاي تحقق اهداف عالي دانشگاه آزاد اسلامي و سياست‌هاي ابلاغي رئيس و هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي نحوه همکاري اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاه به دو نوع «الف» و «ب» تقسيم مي‌شود.وي اضافه کرد: اعضاي هيئت علمي مي‌توانند در صورت داشتن شرايط لازم متناسب با جزئيات ارائه شده در اين شيوه‌نامه، نحوه همکاري را انتخاب کنند و بر اين اساس هيئت علمي تمام‌وقت «الف» موظف به انجام نظام‌مند ۳۲ ساعت و اعضاي هيئت علمي «ب» موظف به انجام نظام‌مند ۱۶ ساعت کار علمي در هفته (ثبت شده در سيستم حضور و غياب) يا معادل آن در زمينه مختلف آموزش، پژوهش تحصيلات تکميلي (راهنمايي پايان‌نامه و رساله دکتري)، داوري مقاله، رساله، مشاوره فرهنگي تربيتي دانشجويان، پژوهش‌هاي برون‌سازماني، فعاليت‌هاي فناورانه، مديريت آزمايشگاه‌ها، کارگاه، کلينيک آموزش‌هاي کوتاه‌مدت، مشارکت در کسب درآمدهاي غيرشهريه‌اي دانشگاه و مشارکت در شوراهاي علمي و آموزشي، انجام امور اجرايي و نظارتي و انجام امور محوله از سوي دانشگاه است.‍‍

عضو هيئت علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد در پاسخ به اين پرسش که مزايا و فوايد طرح «الف» و «ب» اعضاي هيئت علمي در دانشگاه آزاد اسلامي چيست؟ عنوان کرد: اين طرح در راستاي افزايش انگيزه و استفاده از ظرفيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي به تصويب رسيده و موجب مي‌شود به کمک اعضاي هيئت علمي و آمايش سرزميني، مسائل کشور را حل کرد.

مقايسه طرح «الف» و «ب» با طرح‌هاي دانشگاه‌هاي دولتي

بني‌طالبي يادآور شد: در راستاي تبديل به دانشگاه فناور و دانشگاهي که به دنبال حل مسئله است، طرح الف و ب فرصت و زمينه لازم را براي دانشگاهيان فراهم مي‌کند. گروه نخست عاملي براي افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي که وقت بيشتري در دانشگاه سپري مي‌کنند، قرار مي‌دهد و گروه دوم نيز کماکان به‌عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه باقي خواهند ماند.

عضو هيئت علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد با مقايسه طرح «الف» و «ب» با طرح‌هاي موازي در دانشگاه‌هاي دولتي و وزارت بهداشت عنوان کرد: با توجه به اينکه اين طرح در ابتداي راه اجراست، ممکن است در مقايسه با طرح‌هاي اجراشده در نظر به دانشگاه‌هاي دولتي و وزارت بهداشت کاستي‌ها و اشکالاتي دارد که با اجراي يکساله و بررسي کاستي‌هاي آن مي‌توان در بندهاي اجرايي آن مانند مدت زمان حضور استاد براي پاسخگويي به اشکالات دانشجويان و راهنمايي و مشاوره دانشجويان تحصيلات تکميلي تجديدنظر کرد.

بني‌طالبي بيان کرد: اجراي چنين طرحي که با هدف افزايش ميزان حضور اعضاي هيئت ‌علمي در محيط دانشگاه و ارتقاي سطح کمّي و کيفي دانشگاه در حوزه‌هاي پژوهشي و آموزشي طراحي شده، زمينه افزايش جايگاه دانشگاه در جامعه به‌عنوان دانشگاه مسئول، پاسخگو و کارآفرين را بيش از گذشته فراهم مي‌کند.

وي توضيح داد:‌ براي بهبود بخشيدن به نحوه اجراي طرح «الف» و «ب» بايد درباره بدهي‌هاي بانکي موجود در برخي واحدها و پرداخت نشدن برخي معوقات استادان تمهيداتي انديشيده شود.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن