کد مطلب: 130692
در رشته مهندسي علوم دامي-گرايش تغذيه دام صورت گرفت؛
پذيرش نخستين محقق پسادکتري در دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
تاریخ انتشار : 1399/12/12 13:02:08
نمایش : 297
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:

دکتر بهاره بني‌طالبي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد با اشاره به بهره‌گيري بهينه از توان علمي محققان اظهار کرد: نخستين پژوهشگر پسادکتري در رشته مهندسي علوم دامي-گرايش تغذيه دام در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد پذيرش و فعاليت تحقيقاتي خود را آغاز کرد.

وي افزود:دکترنصير لندي به‌عنوان نخستين پژوهشگر اين دوره تحقيقات از ابتداي اسفند جاري به مدت ۱۲ ماه در رشته مهندسي علوم دامي-گرايش تغذيه دام با هدايت و راهنمايي دکتر فرشيد خيري دانشيار و عضو هيئت علمي گروه مهندسي علوم دامي و شيلات اين دانشگاه مشغول فعاليت و پژوهش شده است.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد يادآور شد: اين پژوهشگر قرار است در زمينه  اثربخشي پپتيدهاي زيست‌فعال مشتق‌شده از تخم پنبه بر عملکرد، خصوصيات لاشه، فعاليت ضداکسندگي تام سرم خون، فعاليت ضداکسندگي دستگاه گوارش، جمعيت ميکروبي ايلئوم، توسعه دستگاه گوارش و ميزان ترشح زيموژن‌ها در جوجه‌ها گوشتي، فعاليت و نتايج حاصل از پژوهش‌هاي خود را در مجلات علمي معتبر منتشر کند.

اضافه مي شود: از جمله شرايط ورود به دوره پسادکتري پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، داشتن مدرک دکتري تخصصي (Ph.D) است و از اتمام دوره دکتري تخصصي نبايد بيش از پنج سال گذشته باشد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن