کد مطلب: 130654
ثبت نام از داوطلبان کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته به صورت ثبت نام در محل
تاریخ انتشار : 1399/11/11
نمایش : 425
متقاضيان ورود به دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در ترم بهمن ماه، مي توانند با در دست داشتن آخرين مدرک تحصيلي و کارت ملي و شناسنامه به آموزش دانشگاه مستقر در ساختمان اداري روبروي مسجد مراجعه فرمايند.
فرصت ثبت نام بسيار محدود است.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن