کد مطلب: 130570
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري در فهرست 2درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان قرار گرفت
تاریخ انتشار : 1399/08/28 09:40:00
نمایش : 480
 براساس گزارش دانشگاه استنفورد آمريکا دکتر ابراهيم رحيمي در فهرست 2درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان قرار گرفت
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن