کد مطلب: 130569
با دفاع از رساله در دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد صورت گرفت؛
دانش‌آموختگي نخستين دانشجويان دکتري آموزش زبان انگليسي
تاریخ انتشار : 1399/08/27 11:42:30
نمایش : 185

به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
جلسه دفاع از رساله دکتري شيما واقعي و الهام شولي، نخستين دانشجويان مقطع دکتري آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد به‌صورت مجازي با موفقيت برگزار شد.

 عنوان رساله شيما واقعي دانشجوي ورودي سال ۱۳۹۵ واحد شهرکرد «Exploring the Associations between Learners’ Language Mindsets and Their Feedback Preferences: A Study in the Iranian EFL Context» بوده که در آن به بررسي رابطه بين ساختار فکري فراگيران زبان در يادگيري زبان و ترجيحات آنها در دريافت بازخورد پرداخته و استادان راهنما و مشاور اين رساله دکتر فريبا رحيمي و دکتر سجاد شفيعي بوده‌اند.

عنوان رساله الهام شولي «Effects of Flipped Classroom Instruction on Iranian EFL Learners' Improvement of Writing Macro/ Micro Subskills» بوده که در آن به بررسي تأثير روش کلاس معکوس بر تقويت مهارت‌هاي خورد و کلان نوشتاري فراگيران زبان خارجه ايراني پرداخته و استادان راهنما و مشاور اين رساله دکتر فريبا رحيمي و دکتر مهرداد سپهري بوده‌اند.

گروه زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد از مهر سال ۱۳۹۵ به آموزش و تربيت دانشجويان مقطع دکتري در گرايش آموزش زبان انگليسي اقدام کرد و اکنون ۳۳ دانشجو در مقطع دکتري زبان انگليسي در اين واحد دانشگاهي مشغول به تحصيل هستند
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن