کد مطلب: 130565
دکتر طهرانچي در آيين استقبال از نودانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي:
«يادگيري خلاقانه» کليد و راه حل موفقيت دانشجويان است/ دانشگاه آزاد اسلامي در کنار آموزش دانش تخصصي، توجه ويژه‌اي به دانش اجتماعي دارد
تاریخ انتشار : 1399/08/20 09:09:17
نمایش : 139

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تأکيد کرد: يادگيري خلاقانه که بتواند حل مسئله کند، کليد موفقيت دانشجويان است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در آيين استقبال از نودانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي که دوشنبه شب ۱۹ آبان ماه به صورت مجازي در سالن کتابخانه دکتر حبيبي واحد علوم و تحقيقات برگزار شد، گفت: دانشگاه محيط اجتماعي تعليم و تربيت است، در حالي که تاکنون بيشتر به محيط دانش تخصصي و کسب اين دانش توجه مي‌شد، بايد دانست که دانشگاه شرايط ويژه اي دارد، چرا که وقتي به سنين تعليم و تربيت نگاه مي‌کنيم، سال‌هاي رشد به سه دسته 7 ساله تقسيم شده و تا 21 سالگي ادامه دارد.

وي افزود: بيش از 250 هزار دانشجوي جديدي که امسال به دانشگاه آزاد اسلامي پيوستند، بايد دقت داشته باشند که در سن رشد و لحظات حساس زندگي خود قرار دارند.

دکتر طهرانچي با اشاره به تفاوت تحصيل در مدرسه و دانشگاه، گفت: مدرسه محيطي محدود، مديرمحور، آموزشي تربيتي، فردي و همگن است، در حالي که دانشگاه محيطي باز، دانشجومحور، اجتماعي علمي و مختلط ناهمگن است، بنابراين دانشجويان بايد با اقتضائات اين محيط آشنا باشند. دانشجويان از مدرسه که نهادي سنتي است، وارد دانشگاه که نهادي برآمده از مدرنيته است، مي‌شوند. سؤال اين است که آيا دانشجويان براي خود برنامه اي دارند و مي‌دانند که سبک زندگي کرونايي در زندگي آنها چه تأثيراتي خواهد داشت؟

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: اسلام تربيت را به سه دوره خانه، مدرسه و وزارت تقسيم کرده که دوره وزارت از بلوغ آغاز شده و تا سه سال اول دانشگاه را شامل مي‌شود. جوان در اين دوره، دو سال درگير بلوغ، دو سال درگير کنکور و سه سال درگير تحصيل در دانشگاه است، بنابراين دانشگاه به عنوان نهادي برآمده از مدرنيته، داراي ويژگي‌ها و خصوصياتي است که در طول 80 سال فعاليت در کشور، جايگاه و معنا پيدا کرده است.

وي تصريح کرد: واقعيت اين است که محيط دانشگاه به گونه‌اي نيست که بتواند همه استعدادها را شکوفا کند و داراي فرصت‌هاي خوب و تهديدهايي است. دانشجويان اگر هوشيار باشند و از فرصت‌ها به خوبي استفاده کنند، در آينده موفق خواهند بود.

عضو هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اهميت انتخاب در دوران جواني، خطاب به دانشجويان، گفت: شما تا امروز که وارد دانشگاه شده ايد، با مسئله انتخاب سروکار چنداني نداشته‌ايد، حتي دانشگاه محل تحصيل شما را هم رتبه‌اي که در آزمون به دست آورده‌ايد، تعيين کرده است. در واقع دانشگاه به عنوان محيط تربيت اجتماعي، نقطه ابتداي فراگيري انتخاب براي دانشجويان است و بايد ياد بگيرند که چگونه آري يا نه بگويند. عرصه اجتماع محل انتخاب است؛ چقدر آماده انتخاب هستيد؟

دکتر طهرانچي ادامه داد: دانشجو زماني که وارد دانشگاه مي‌شود، با اولين مفهومي که آشنا مي‌شود، انتخاب واحد است که مي‌خواهد به دانشجو، انتخاب کردن را بياموزد. در اين سنين اگر دانشجو انتخاب درستي داشته باشد، از شغل آينده خود، انتخاب همسر، انتخاب دوست و... نيز رضايت خواهد داشت و اگر نتواند انتخاب‌هاي درستي داشته باشد، در زندگي نيز دچار نارضايتي خواهد شد. خداوند انتخاب را به عنوان امانت به ما سپرده است؛ فرق انسان و ديگر موجودات در انتخاب است.

وي با اشاره به توصيه امام علي(ع) به امام حسن(ع) در نامه 31 نهج‌البلاغه، گفت: اميرالمومنين(ع) در اين نامه مي‌فرمايند: «دل جوان همچون زمين کشت‌ نشده است و هر چه در آن افکنند، مي‌پذيرد‌. من نيز پيش از آنکه دلت سخت و خردت مشغول شود به ادب‌ آموزيت پرداختم تا با انديشه استوار در کارها به امري روي آوري که مردمان کارآزموده‌تر از طلب و آزمودن آن بي‌نياز ساخته‌اند.» در اين نامه، توجه به زمان تربيت مورد تأکيد قرار گرفته است. در واقع انديشه استوار اين است که درست انتخاب کنيم، قبل از آنکه دل و خِرد مشغول شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، علائق، قضا و قدر الهي و فضاي جامعه را سه مبناي مهم انتخاب عنوان کرد و افزود: «موضوعات کلي، تصورات صحيح يا غلط، آموزش، فارغ‌التحصيلي و اشتغال آينده» علائق را تشکيل مي‌دهد. «دعاي پدر و مادر، اعمال انسان و سنت‌هاي الهي» قضا و قدر را تشکيل مي‌دهد و «تأثيرپذيري و تأثيرگذاري» در مؤلفه فضاي جامعه براي انتخاب قرار مي‌گيرد.

دکتر طهرانچي ادامه داد: علائق فرزندان مي‌تواند براساس توانمندي، استعداد و همت، آرمان‌ها و ارزش‌ها شکل بگيرد. توهمات، تخيلات و خودخواهي در کنار آرزوها و جاه‌طلبي‌ها نيز تشکيل‌دهنده علايق کاذب جوانان است.

عضو هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان کرد: نگراني که در دوره کرونا وجود دارد، اين است که همت دانشجويان عزيز در اثر زياد ماندن در منزل و آموزش مجازي، کم شده و اگر به درستي با اين فضا برخورد نشود، همت جوان که سرمايه آينده اوست، تحت‌الشعاع قرار گرفته و توانمندي را ضعيف کرده و استعدادهاي او را شکوفا نکند.

وي ادامه داد: آرمان ها و ارزش ها در دوران جواني در وجود فرد مي نشيند. آرمان‌گرايي از مشخصه هاي جوان است. اگر جوانان براساس ارزش و آرمان، همت خود را به کار گيرند و استعدادهاي خود را شناخته و توانمندي را روز به روز بارور کنند، مي توانند آينده خود را بسازند.

وي با بيان اينکه دانشگاه، محيط اجتماعي يادگيري دانش است و نه محيط فردي، گفت: وظيفه دانشگاه، آموختن دانش تخصصي، مهارت و بالاتر از اين دو؛ دانش اجتماعي است. دانشگاه آزاد اسلامي در کنار آموزش دانش تخصصي، توجه ويژه‌اي به دانش اجتماعي دارد. براي افزايش مهارت دانشجويان نيز سراهاي نوآوري، مدارس مهارتي و طرح‌هاي مختلف اجرايي شده تا بتوانيم اشتغال دانشجويان را تأمين کنيم.

دکتر طهرانچي، مفيد بودن و انسان کامل شدن را از جمله انتظارات جامعه از دانشجويان عنوان کرد و افزود: اشتغال و محيط کار مناسب و درآمد و روزي، کليدواژه‌هايي است که گاهي به جاي يکديگر استفاده مي‌شود. شغل آينده دانشجويان لزوماً رشته‌اي که انتخاب کرده‌اند، نيست، بلکه مهارت آنها مي‌تواند زمينه‌ساز شغل آينده آنها باشد. اگر کسي دانش تخصصي و مهارت را توأمان داشته باشد، موفقيت بيشتري کسب خواهد کرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه شک در انتخاب و مقايسه با ديگران، آفت دوران تحصيل است، گفت: دانشجويان پس از انتخاب، بايد با توکل به خدا و تبديل شک خود به يقين، گام بردارند و به سوي موفقيت پيش بروند. دانشجويان بسياري در سال دوم و سوم دانشگاه نسبت به رشته خود دچار ترديد مي‌شوند و همين موضوع باعث عدم موفقيت آنها مي‌شود. صبر و مداومت در يادگيري پس از انتخاب، مي‌تواند به موفقيت دانشجويان کمک کند. «يادگيري خلاقانه» کليد و راه‌حل موفقيت دانشجويان است و نه يادگيري براساس حفظيات.

وي تأکيد کرد: دانشگاه سختي‌هاي خاص خود را دارد که در دوره کنوني به دليل غيرحضوري بودن کلاس‌ها، اين سختي‌ها دوچندان شده است، چرا که در آموزش حضوري دانشجويان رو در روي استاد آموزش مي‌بينند، ولي در شرايط غيرحضوري آموزش سخت‌تر است. توصيه بنده به دانشجويان در اين مرحله، صبر و مداومت است. دانشگاه آزاد اسلامي براي کاهش اين سختي‌ها، سامانه «دانشجويار» را طراحي کرده است. با اين سامانه، هرکدام از دانشجويان يک استاد راهنما خواهند داشت تا مشکلات آموزشي خود را با وي در ميان گذاشته و رفع کنند.

عضو هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي در پايان گفت: کرونا زندگي در فضاي حقيقي را چنان دچار تغيير کرده که امروز که جشن استقبال از دانشجويان جديدالورود است، از حضورشان محروم شده ايم. سبک زندگي در فضاي مجازي با زندگي حقيقي تفاوت دارد و بايد سبک زندگي در فضاي مجازي را بياموزيم و بکوشيم اين سبک زندگي را به نحو احسن دريابيم و اميدوارم حرکت خوب و مؤثري در اين زمينه داشته باشيم.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن