کد مطلب: 130538
اطلاعيه تخفيف چند دانشجويي
تاریخ انتشار : 1399/07/21 10:25:48
نمایش : 241
دانشجويان گرامي واجد شرايط مي توانند جهت استفاده از تخفيف چند دانشجويي از 19 مهر تا 19 آبان مدارک پيوست را تکميل و به معاونت فرهنگي و دانشجويي تحويل دهند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن