کد مطلب: 130534
دستورالعمل نحوه برگزاري کلاس‌هاي درس رشته‌هاي غيرپزشکي ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1399/07/20 13:06:07
نمایش : 138

معاون علوم انساني و هنر و معاون علوم، مهندسي و کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي «دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري کلاس‌هاي درس رشته‌هاي غيرپزشکي سال تحصيلي 1400-1399» را ابلاغ کردند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، حجت الاسلام والمسلمين دکتر عبدالحسين خسروپناه معاون علوم انساني و هنر و دکتر جواد علمايي معاون علوم، مهندسي و کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي «دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري کلاس هاي درس رشته هاي غيرپزشکي در سال تحصيلي 1400- 1399 را به رؤساي استان ها، واحدها، مراکز آموزشي و معاونت آموزش هاي عمومي و مهارتي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ کردند.

در اين دستورالعمل آمده است: کلاس هاي درس بر حسب شرايط استان ها از حيث ميزان شيوع ويروس کرونا و جمعيت دانشجويي واحدها و مراکز آموزشي، به صورت ترکيبي(مجازي و حضوري) برگزار مي شوند.

کلاس هاي دروس نظري حداقل 12 هفته به صورت مجازي و حداکثر 4 هفته به صورت حضوري با رعايت پروتکل هاي بهداشتي و با توجه به وضعيت منطقه از نظر ميزان شيوع ويروس کرونا برگزار مي شود.

تشکيل کلاس در واحدها و مراکز دانشگاهي که در مناطق با وضعيت عادي قرار دارند، ضمن رعايت پروتکل هاي بهداشتي و با در نظر گرفتن ظرفيت محل تشکيل کلاس از حيث فاصله گذاري اجتماعي با صلاحديد رئيس استان به صورت حضوري بلامانع است.

در اين دستورالعمل تأکيد شده است: جهت تشکيل کلاس‌هاي حضوري دروس نظري در واحدها و مراکز دانشگاهي که در مناطق قرمز قرار دارند، دانشجويان هر کلاس بر حسب ظرفيت پذيري کلاس از حيث رعايت فاصله گذاري اجتماعي با نظارت استان گروه بندي شوند. توزيع مناسب زمان برگزاري جلسات حضوري براي هر گروه از دانشجويان در طول نيمسال تحصيلي رعايت شود.

درخصوص دروس عملي (کارگاهي، آزمايشگاهي و کارآموزي) يا بخش عملي دروس نظري و عملي که امکان ارائه از طريق آموزش حضوري مستمر و يا آموزش مجازي وجود نداشته باشد، اين دروس در طول نيمسال تحصيلي، طي سه روز به صورت فشرده و به شيوه حضوري و با برنامه ريزي گروه آموزشي مربوطه برگزار مي شود.

همچنين درخصوص کلاس هايي که تقسيم‌بندي دانشجويان آنها منجر به افزايش ساعات تدريس موظف اساتيد مي شود، واحد دانشگاهي نسبت به اخذ مجوزهاي لازم از استان اقدام کند.

براساس بندهايي از اين دستورالعمل، دانشجويان مي توانند ضمن هماهنگي با واحد مبدا و مقصد از طريق طرح تعاون در دروس صرفاً عملي، آزمايشگاهي، کارآموزي و کارگاهي در نزديک ترين واحد دانشگاهي شهر محل زندگي خود حضور يابند. در اين خصوص نمره دروس مذکور توسط استاد واحد دانشگاهي مقصد براي دانشجو تعيين و ثبت مي شود.

ساعات برگزاري جلسات کلاس هاي برخط مي تواند در تمامي روزهاي هفته و از ساعت 7:30 الي 20 ادامه يابد و زمانبندي تشکيل کلاس ها به گونه‌اي انجام شود که از توزيع مناسبي برخوردار باشد.

ارزشيابي دانشجو در هر درس به صورت مستمر و تکويني، در طول نيمسال تحصيلي صورت پذيرد. با توجه به رويکرد فعاليت محور در آموزش مجازي، قسمت عمده اي از نمره بايد به فعاليت هاي مستمر دانشجو در طول نيم سال تحصيلي اختصاص يابد، بنابراين آزمونک ها (کوئيزها)، تکاليف و تمرينات خارج از کلاس، پروژه، سمينار، ارائه هاي کلاس، مشارکت در مباحث و گفتگوهاي کلاس و ساير مباحث مرتبط با درس، بخش عمده اي از نمره دانشجو را تشکيل مي دهد.

بدين منظور لازم است اساتيد به طور دقيق و مستمر نسبت به ثبت عملکرد و نمرات دانشجو اقدام کنند. بخشي از نمره دانشجو بايد به آزمون پاياني اختصاص يابد که نمره اين آزمون نيز بين 7 تا 10 نمره آزمون پاياني است که نسبت به عدد 20 مورد محاسبه و ثبت مي شود.

در پايان اين دستورالعمل تأکيد شده که ضوابط فوق که در اين دستورالعمل مندرج شده، براي دانشجويان واحدهاي الکترونيکي (که پذيرش آنها بر پايه آموزش مجازي است) و دانشجويان واحدهاي برون مرزي دانشگاه آزاد اسلامي قابل تعميم نيست.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن