کد مطلب: 130497
گلشني مطرح کرد؛
عملکرد موفق هيئت‌‌ انديشه‌‌ورز چهارمحال و بختياري در طرح‌هاي راهبردي و کاربردي
تاریخ انتشار : 1399/06/11 12:03:13
نمایش : 324

به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
دکتر عليرضا گلشني در جلسه هم‌انديشي هيئت‌هاي انديشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامي سراسر کشور، هيئت‌‌ انديشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري را در زمينه طرح‌هاي راهبردي و کاربردي، داراي عملکرد بسيار موفق ارزيابي کرد.

در اين جلسه حجت‌الاسلام دکتر حسن خيري رئيس مرکز مطالعات، برنامه‌ريزي و تعالي معاونت علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام فلسفه تشکيل جلسه، فعاليت ارزشمند ۴۲ کارگروه در بطن هيئت‌هاي انديشه‌ورز دانشگاه در زمينه «حکمراني اسلامي در جهان پساکرونا» را مورد تحسين قرار داد.

دکتر ابراهيم رحيمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري نيز با ارائه مختصري از اقدامات صورت‌گرفته در هيئت‌‌ انديشه‌ورز اين استان به‌ويژه مجموعه فعاليت‌هاي انجام‌شده در مورد دانشکده موضوعي کارآفريني و آينده‌پژوهي، پيشنهاداتي درباره اجرايي‌کردن طرح‌هاي راهبردي اين واحد در سطح ملي و با اعتبارات تخصيصي از سازمان مرکزي ارائه کرد.

دکتر بهاره بني‌طالبي معاون پژوهش و فناوري واحد شهرکرد هم بر موضوعات مالي و شيوه‌هاي اجرايي‌کردن طرح‌هاي پژوهشي و مجزاکردن اعتبارات مورد نياز براي اجرايي‌کردن طرح‌هاي پژوهشي، کرسي‌هاي ترويجي و نظريه‌پردازي تأکيد کرد.

رئيس هيئت‌‌ انديشه‌ورز تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري نيز گزارشي از عملکرد هيئت‌‌ انديشه‌‌ورز اين استان در سه قسمت ارائه کرد.

دکتر بيژن خليل‌مقدم گزارش مربوط به دوران کرونا و دوران غير از کرونا ارائه و پيشنهاداتي راهبردي براي بهبود برنامه‌ها در سطح ملي و استاني مطرح کرد.

اضافه مي شود: جلسه هم‌انديشي هيئت‌هاي انديشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامي سراسر کشور به همت مرکز مطالعات، برنامه‌ريزي و تعالي معاونت علوم انساني و هنر دانشگاه و به رياست حجت‌الاسلام حسن خيري به مدت چهار ساعت در واحد الکترونيکي دانشگاه آزاد اسلامي به‌صورت ويدئوکنفرانس برگزار شد.

دکتر ابراهيم رحيمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري، دکتر بهاره بني‌طالبي معاون پژوهش و فناوري واحد شهرکرد و دکتر بيژن خليل‌مقدم رئيس هيئت‌‌ انديشه‌ورز تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي استان در اين جلسه شرکت داشتند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن