کد مطلب: 130458
دکتر خليل‌مقدم مطرح کرد؛
جلوگيري از غافلگيري در آموزش با برنامه‌هاي پيشگيرانه/ ۳ پروژه پژوهشي در کارگروه «آينده‌پژوهي پساکرونا» تعريف شد
تاریخ انتشار : 1399/04/30 08:32:09
نمایش : 167

دکتر بيژن خليل‌مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آنا در شهرکرد با بيان اينکه اگر بنا به نظر جان‌آلن رئيس انديشکده بروکينگز، فاتحان بحران کوويد - ۱۹ نگارندگان تاريخش باشند، آينده‌نگاران آن (معماران آينده پساکرونا) نيز فاتحانش خواهند بود،  اظهار کرد: با آينده‌نگاري کوويد - ۱۹، مي‌توان فاتح آن و در نتيجه نگارنده تاريخش بود. منظور از آينده، لحظاتي بعد تا پايان شيوع ويروس و دوران پساکرونا است.

رئيس هيئت انديشه‌ورز تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري بيان کرد: يکي از حوزه‌هاي بسيار حياتي در بحران کوويد-۱۹ حوزه آموزش است. براي جلوگيري از غافلگيري مجدد در ترم‌هاي تحصيلي و هدايت کارآمدتر نظام آموزشي در دانشگاه بايد با آينده‌نگاري در اين حوزه دست به برنامه‌ريزي پيشگيرانه زد.

دکتر خليل‌مقدم تصريح کرد: در اين راستا «آينده‌پژوهي آموزش مجازي» به‌عنوان يکي از زيرکارگروه‌هاي مربوط به کارگروه «آينده‌پژوهي پساکرونا» با مديريت هيئت انديشه‌ورز تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري، سه پروژه پژوهشي «واکاوي عوامل مؤثر بر پذيرش و کاربست آموزش مجازي بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي»، «آسيب‌شناسي آموزش مجازي از نگاه ذي‌نفعان براي تدوين مدل کارآمد براي آينده (پساکرونا) مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامي» و بررسي تحليلي تصاوير آينده آموزش مجازي از نگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي براساس روش تحليل لايه‌اي علت‌ها (C.L.A)» را تعريف کرده است.

وي، پيشرفت فيزيکي مربوط به پروژه واکاوي عوامل مؤثر بر پذيرش و کاربست آموزش مجازي بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي را «تکميل مطالعات بررسي ادبيات موضوع»، «تهيه مدل مفهومي بومي «عوامل مؤثر بر پذيرش و کاربست آموزش مجازي»، «طراحي و تدوين پرسشنامه تحقيق و پياده‌سازي آن به‌صورت آنلاين» و توزيع پرسشنامه آنلاين از طريق فضاي مجازي عنوان کرد.

رئيس هيئت انديشه‌ورز تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري گفت: رفتار واقعي (پذيرش و استفاده از آموزش مجازي) مستلزم شکل‌گيري (قصد و تمايل رفتاري در زمينه پذيرش و استفاده از آموزش مجازي) است.

دکتر خليل‌مقدم  ادامه داد: قصد و تمايل رفتاري در زمينه پذيرش و استفاده از آموزش مجازي متأثر از سه مؤلفه «نگرش به رفتار»، «هنجار ذهني» و «کنترل رفتار ادراک شده» است.

وي، نگرش به رفتار که نشئت گرفته از «ارزيابي‌ها و باورهاي رفتاري» است را از ويژگي‌هاي نوآوري عنوان کرد.

رئيس هيئت انديشه‌ورز تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري افزود: مخاطرات ادراک شده نيز شامل اعتماد و هنجار ذهني بوده که نشئت گرفته از انگيزه پيروي و باورهاي هنجاري است.

دکتر خليل‌مقدم، هنجار ذهني را داراي آثار خارجي و بين فردي عنوان و تأکيد کرد: کنترل رفتاري ادراک شده نيز نشئت گرفته از خودکارآيي (خودکارآمدي) و شرايط تسهيل‌کننده است.

وي افزود: «ارزيابي‌ها و باورهاي رفتاري»، «انگيزه پيروي و باورهاي هنجاري» و «کنترل رفتاري ادراک شده» متأثر از متغيرهاي برون‌زا هستند. مهم‌ترين متغيرهاي برون‌زا نيز عبارت از عوامل فردي و محيطي هستند.

رئيس هيئت انديشه‌ورز تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري عنوان کرد: عوامل محيطي نيز شامل عوامل اجتماعي، سازماني و فناوري هستند که به‌عنوان متغيرهاي برون‌زا با اثرگذاري بر ادراک افراد (باورهاي هنجاري، رفتاري و کنترل رفتاري ادراک شده) به‌طور غيرمستقيم بر نگرش، قصد رفتاري و نهايتاً بر رفتار واقعي تأثير مي‌گذارند.

دکتر خليل‌مقدم مطرح کرد: با توجه به اينکه اين عوامل براي همه افراد يکسان هستند، ضمن لحاظ کردن آنها در مدل مفهومي و پرسشنامه تحقيق مورد بررسي قرار نمي‌گيرند و فقط عوامل فردي متغير برون‌زا در پرسشنامه تحقيق لحاظ مي‌شود.

وي تبيين کرد: منظور از عوامل فردي مواردي از قبيل مشخصات دموگرافيک، آموزشي، سطح سواد رسانه‌اي شامل دسترسي، مهارت استفاده، و ميزان استفاده (اعم از مصرف و توليد محتوا)، ميزان پذيرش و کاربست آموزش مجازي، ميزان رضاتمندي نسبت به آموزش مجازي و سطح نوآوري و خلاقيت است.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن