کد مطلب: 130456
دکتر طهرانچي:
دانشگاه آزاد اسلامي در خدمت توسعه منطقه اي با تکيه بر رشد علمي و مهارت در کشور است
تاریخ انتشار : 1399/04/29 09:32:16
نمایش : 2417

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تاکيد کرد: دانشگاه آزاد اسلامي در خدمت توسعه منطقه اي با تکيه بر رشد علمي، فناورانه و نوآوري و توسعه مهارت در کشور است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در جلسه هم‌انديشي با نمايندگان شوراي عالي استان ها که عصر امروز در محل شوراي عالي استان ها برگزار شد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يک دانشگاه اجتماعي در جهت توسعه منطقه‌اي و تأمين آينده مردم در هر منطقه تلاش مي کند.

وي با اشاره به تاريخچه اي از ايجاد دانشگاه در ايران، گفت: در ابتدا هدف از ايجاد دانشگاه در کشور تربيت کارشناساني بود که انجام امور را به آنها بسپارند. در آن زمان دانشگاه ها به عنوان مؤسسات تمدني جديد به کشور وارد شدند. اين مؤسسات تمدني نيازمند مجموعه‌اي از کارشناسان بود که با اعزام به خارج از کشور تأمين مي شدند تا اينکه دانشگاه تهران به عنوان اولين دانشگاه در سال 1313 پايه گذاري شد. در کابينه رضاخان بحث شد که شهر ما از مظاهر تمدن همه چيز دارد به جز «اونيورسيته» و مقرر شد که اونيورسيته نيز به کشور وارد شود.

دکتر طهرانچي ادامه داد: مقام معظم رهبري درخصوص ورود دانشگاه به کشور تاکيد دارند که دانشگاه از ابتدا به صورت اشتباه بنيان‌گذاري شده و بر مبناي دين‌زدايي و دين‌گريزي بنا نهاد شد و با فرهنگ و ارزش‌آفريني هم نتوانست ارتباطي برقرار کند، يعني در واقع از عرصه دانش و فرهنگ، فقط دانش آن وارد شد و از مسائل فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه هيچ خبري نبود.

وي با بيان اينکه مردم با علاقه و احترام دانشگاه آزاد اسلامي را براي تحصيل انتخاب کرده‌اند، گفت: مردم مي دانند که موتور محرک شهر آنها دانشگاه است. 6 ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي از 10 ميليون فارغ‌التحصيل کشور و بيش از يک ميليون دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي، نشان مي دهد که مردم اعتقاد دارند با انتخاب اين دانشگاه مي توانند آينده خود را تضمين کنند. مردم اعلام مي کنند که نيازمند مجموعه اي هستند که علاوه بر آموزش دانش به فرزندان شان، اشتغال آنها نيز تأمين شود. اين موضوع را دانشگاه آزاد اسلامي بيشتر از دانشگاه هاي نفتي درک مي کند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي بيش از ساير دانشگاه ها عدم رغبت مردم به دانشگاه را درک کرده و براي آن برنامه‌ريزي مي کند، چرا که حيات اين دانشگاه وابسته به مردم است.

دانشگاه بايد همزمان با ارتقاي کيفيت، کارآمدي را نيز در دستور کار خود قرار دهد

دکتر طهرانچي با بيان اينکه دانشگاه آزاد اسلامي براي مشکل عدم رغبت مردم به دانشگاه، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسب داشته است، تصريح کرد: راه‌حل اين مشکل، تغيير رويکرد در دانشگاه است. دانشگاه بايد همزمان با ارتقاي کيفيت، کارآمدي را نيز در دستور کار خود قرار دهد. تا به امروز سياست‌گذاران آموزش عالي کشور توجه زيادي به کارآمدي نداشتند و اين بسيار حائز اهميت است. دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1393 تا 1397 با کاهش تعداد دانشجو همراه بود، اما با يک تغيير رويکرد، خوشبختانه از سال 1398 به بعد شاهد افزايش دانشجو بوديم که اين موضوع نشان‌دهنده اهميت اين موضوع است.

وي با تأکيد بر اينکه دانشگاه آزاد اسلامي به اين نتيجه رسيده که آموزش تخصصي به شيوه امروزي مورد نياز مردم نيست، اظهار داشت: در اين راستا آموزش کاربردي در رأس برنامه هاي دانشگاه قرار گرفت و در اين زمينه تربيت نيروي کارآمد در بخش کشاورزي مطرح شد. در دانشگاه آزاد اسلامي تنها 7 هزار دانشجوي رشته کشاورزي تحصيل مي‌کنند. اين در حالي است که 5 ميليون خانوار از اين رشته ارتزاق مي‌کنند، اما چرا نتوانسته‌ايم آنها را متقاعد کنيم که اين رشته را در دانشگاه ها فرا بگيرند؟ دليل اين است که متناسب با زيست‌بوم، دانشجو تربيت نمي‌کنيم، البته دانشگاه آزاد اسلامي در اين راستا تلاش بسيار کرد و توانست سه رشته «کشاورزي و امنيت غذايي»، «دام و طيور و آبزيان و امنيت غذايي» و «محصولات سلولزي» را تدوين کند.

ايجاد مدارس عالي مهارتي و سراهاي نوآوري در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفته است

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه علاوه بر تغيير رويکرد آموزشي در دانشگاه، ايجاد مدارس عالي مهارتي و سراهاي نوآوري نيز در دستور کار قرار گرفته، گفت: يکي از آفت هاي دانشگاه آزاد اسلامي در گذشته اين بود که در تمام شهرها، رشته هاي يکساني را تدريس مي کرد و به نياز منطقه و آمايش سرزميني توجه نداشت. در حال حاضر رشته ها در دانشگاه آزاد اسلامي استاني شده و آموزش متناسب با نياز منطقه‌اي ارائه مي شود.

تحول در آموزش براي دانشگاه آزاد اسلامي يک «بايد» است

دکتر طهرانچي با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري همواره تأکيد داشته‌اند که بايد بين آموزش عالي و نيازهاي جامعه ارتباطي به وجود آيد، گفت: ايشان اخيراً در سخنراني خود در 14 خردادماه بيان کردند که تحول در آموزش بايد فايده‌محور، کاربردي و عمقي باشد، بنابراين دانشگاه آزاد اسلامي نيز در اين مسير حرکت خواهد کرد. تحول در آموزش براي دانشگاه آزاد اسلامي يک «بايد» است.

آمادگي دانشگاه براي همکاري با شوراي عالي استان ها در حوزه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي

وي با اشاره به جايگاه بسيار جدي شوراي عالي استان ها در کشور، تأکيد کرد: اين شورا داراي پتانسيل ها و ظرفيت هاي عظيمي است و دانشگاه آزاد اسلامي آمادگي دارد تا در حوزه هاي مختلف علمي، آموزشي و پژوهشي همکاري کند. همچنين اين دانشگاه آمادگي کامل دارد در بحث ارتقاي دانش شوراها از جمله شوراي شهر، روستا، شهرستان، بخش و محل در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي فعاليت کند.

لزوم ارتباط بين روساي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و اعضاي شوراهاي شهر و روستا

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با تأکيد بر اهميت ارتباط بين واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و شوراهاي شهر و روستا، اظهار داشت: اين دو نهاد به عنوان دو نهاد مردمي بايد در تعامل مستقيم با يکديگر باشند تا بتوانند با گذر از فشارهاي محيطي در راه تحقق اهداف خود تلاش کنند.

وي در پاسخ به مطالبات نمايندگان شوراي عالي استان ها درخصوص برگزاري حضوري آزمون جامع دانشجويان دکتري، گفت: ظرفيت دانشجوي دکتري در کشور 20 هزار نفر است که از اين تعداد 10 هزار نفر ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي است، اما در سال هاي 1394 و 1395 به واسطه ارتباطي که توسط مسئولان وقت دانشگاه آزاد اسلامي با وزارت علوم برقرار شد، اين اجازه به دانشگاه داده مي شود که هر کسي که در آزمون دکتري دانشگاه ثبت‌نام کرد، به عنوان دانشجوي دکتري پذيرفته شود. به همين دليل در آن زمان و در دو مرحله 19 هزار و 24 هزار دانشجوي دکتري به دانشگاه آزاد اسلامي اضافه شد. اين موجي که امروز براي برگزار نشدن در آزمون جامع دکتري ايجاد شده، مربوط به همين دانشجويان است که براي برگزار نشدن آزمون تلاش مي کنند.

عضو هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: ما در اين دانشگاه بايد از مدرک مردم صيانت کنيم، چرا که براي آن هزينه پرداخت مي کنند و مدارک آنها بايد معتبر باشد. دانشگاه آزاد اسلامي وظيفه خود مي داند که از جان و آبروي کساني که با اين دانشگاه همکاري دارند نيز صيانت کند. از اين رو مقرر شده تا دانشجويان دوره دکتري در شهر محل زندگي خود و براساس طرح تعاون آزمون دهند. دانشگاه آزاد اسلامي داراي فضاهاي استاندارد و بزرگي است که مي تواند آزمون را با رعايت حداکثري پروتکل هاي بهداشتي برگزار کند.

دکتر طهرانچي افزود: بخش شفاهي آزمون جامع نيز با هماهنگي مدير گروه ذيربط، آموزش واحد دانشگاهي و از طريق سامانه هاي آموزشي واحدهاي دانشگاهي مي تواند به صورت غيرحضوري برگزار شود.

دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت هاي خود را با حفظ پروتکل هاي بهداشتي ادامه خواهد داد

وي با بيان اينکه ويروس کرونا همچنان وجود دارد و مشخص نيست چه زماني به پايان برسد، گفت: نمي‌توان فعاليت هاي استاندارد جدي را متوقف کرد. دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت هاي خود را با حفظ پروتکل هاي بهداشتي ادامه خواهد داد.

دکتر طهرانچي در پاسخ به مطالبه يکي ديگر از نمايندگان شوراي عالي استان ها درخصوص چگونگي اجرا شدن آيين‌نامه پيش دفاع دکتري، گفت: پژوهش در کشور بر مبناي پژوهش تحصيلات تکميلي است و اين نوع پژوهش از ارتباط مستمر استاد و دانشجو و ارائه مقاله شکل مي گيرد، البته مقاله يکي از خروجي هاي کار علمي است و بسياري از پيشرفت هاي دانشگاهي به خاطر جرأت و جسارت علمي در ارائه مقاله و ارتقاي جايگاه کشور در زمينه علم بوده است. در بخشنامه «دفاع از رساله دکتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي» تأکيد شده دانشجوياني که در پيش دفاع قبول مي شوند، در نيمسال هاي بعد از پيش دفاع، ملزم به ثبت نام بوده و حداکثر براي دو نيمسال تحصيلي (در صورت درخواست استاد راهنما و تأييد شوراي پژوهشي و فناوري واحد دانشگاهي يک نيم سال ديگر، در مجموع سه نيمسال) از پرداخت شهريه معاف مي شوند. در واقع اگر دانشجويي مقاله پذيرفته شده داشت، مي تواند پيش دفاع کند و به دانشگاه شهريه ندهد. همچنين تأکيد شده اگر دانشجو داراي مقاله پذيرفته شده نبود، مي تواند اختراع، کرسي نظريه پردازي يا يک ايده را به عنوان مقاله به دانشگاه ارائه دهد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تأکيد کرد: اين دانشگاه در خدمت توسعه منطقه اي با تکيه بر رشد علمي، فناورانه و نوآوري و توسعه مهارت در کشور است.

دکتر طهرانچي در پاسخ به سؤال يکي از نمايندگان شورا درخصوص برگزاري آزمون زبان انگليسي دوره دکتري(EPT)، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي در زمان شيوع ويروس کرونا راهکارهايي براي برگزاري اين آزمون در نظر گرفت و سطح آزمون را کاهش داد. همچنين در تلاشيم به منظور رفاه دانشجويان، آزمون EPT تخصصي متناسب با رشته ها را طراحي کنيم.

وي در پايان خاطرنشان کرد: آماده‌ايم تا يک تعامل نزديک و مؤثر با شوراي عالي استان ها و شوراهاي شهر داشته باشيم. بر اين اساس لازم است که رؤساي تمام واحدهاي دانشگاهي و رؤساي استاني دانشگاه در يک روز معين (که به نام روز تعامل دانشگاه و شورا نامگذاري خواهد شد) در شوراي شهر و استان حاضر شده و با تعامل با نمايندگان شورا، در حل چالش ها و ارتقاي منطقه و تحقق اهداف دانشگاه تلاش کنند.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن