کد مطلب: 130455
دکتر طهرانچي در جلسه توسعه شبکه علمي هوشمند تأکيد کرد
اجراي نظام هوشمند و يکپارچه داده در دانشگاه آزاد اسلامي
تاریخ انتشار : 1399/04/29 09:30:04
نمایش : 2337

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: انضباط‌ بخشي در فعاليت‌هاي دانشگاه مبتني بر مديريت يکپارچه داده ها و اطلاعات مي تواند تصميم گيري هاي مديريتي در سطح کلان دانشگاه، استان ها و واحد هاي دانشگاهي را بيشتر اثر بخش کند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در دومين جلسه طرح توسعه شبکه علمي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي که با حضور حوزه ها و همکاران مجري طرح برگزار شد، گفت: مديريت دانش به ‌عنوان يکي از ارکان مهم و کليدي در تصميم گيري‌هاي دانشگاه همواره مورد نظر است و با توجه به ساختار شبکه اي دانشگاه در کشور که يک مزيت اساسي است، لازم است در ستاد مرکزي دانشگاه برنامه ريزي لازم براي کاهش تمرکز گرايي اداري و افزايش يکپارچگي سيستمي صورت پذيرد.

دکتر طهرانچي در اين جلسه تأکيد کرد: انضباط‌ بخشي در فعاليت‌هاي دانشگاه مبتني بر مديريت يکپارچه داده ها و اطلاعات مي تواند تصميم گيري هاي مديريتي در سطح کلان دانشگاه، استان ها و واحد هاي دانشگاهي را بيشتر اثر بخش کند.

وي ادامه داد: نمونه بارز اين مديريت يکپارچه داده ها در سامانه پژوهشيار است که به صورت برخط مي توان مساله هاي طرح شده در نظام پژوهشي دانشگاه را به طور اثر بخش رصد و پايش کند. اطلاعات ارزشمند حاصل از اين سامانه در نظام آموزش و پژوهش کشور پيشرو و منحصر به فرد بوده و مبين کارآمدي شبکه علمي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: در اين راستا مي طلبد با طراحي يک مدل مهندسي ساختار داده بتوان افزايش ارتباط و يکپارچگي داده در ساير سامانه هاي دانشگاه را در جهت کسب دانش و اثربخشي بيشتر در حل مسايل جامعه افزايش داد. اجراي اين طرح هم‌ روندسازي فرآيندها و فعاليت‌هاي اجرايي، چابک سازي و سرعت بخشيدن به فرآيند تصميم‌گيري، بهبود نظارت‌هاي سازماني، توسعه مديريت و بهبود انضباط ‌بخشي در اجراي قوانين و مقررات حوزه‌هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، اداري- مالي و ديگر حوزه‌هاي دانشگاه را فراهم مي آورد.

دکتر ايمان عطارزاده مجري طرح توسعه شبکه علمي هوشمند دانشگاه، چالش هاي عدم يکسان سازي و انسجام داده ها که سبب بروز مشکلاتي در حوزه هاي مختلف به ويژه امور آموزشي واحد هاي دانشگاهي که سبب افزايش حجم کاري غير اثر بخش حوزه هاي دانشگاه شده است را مطرح کرد.

وي با بيان اينکه با اجراي طرح نظام هوشمند و يکپارچه داده در دانشگاه آزاد اسلامي مي توان بسياري از اين مشکلات را مرتفع کرد، گفت: در فاز اول طرح مذکور، اولويت يکسان‌سازي و يکتاسازي اسامي، سرفصل رشته‌ها، کد رشته‌ها و اطلاعات دروس در تمامي واحدهاي دانشگاهي مورد نظر است که با همکاري حوزه هاي سنجش و پذيرش دانشگاه، حوزه فناوري اطلاعات و شبکه علمي دانشگاه و حوزه برنامه ريزي درسي معاونت هاي موضوعي درحال اقدام است.

آقاي جوادي مديرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه در ادامه گزارشي از نبود نظارت جامع و نظام يکپارچه آماري در حوزه برنامه و بودجه دانشگاه ارائه کرد و گفت: لازم است در راستاي توجه به عدالت اجتماعي و حمايت از واحد هاي دانشگاهي در استان هاي کم برخوردار تمهيداتي در خصوص اجراي مدل تطبيق پذيري شهريه ها صورت پذيرد.

در اين جلسه مقرر شد طرح نظام هوشمند و يکپارچه داده در دانشگاه آزاد اسلامي در جهت افزايش يکپارچگي داده ها و ارتباط هدفمند و کاربردي بين سامانه هاي دانشگاه برنامه ريزي و اجرا شود. نتايج ارزشمند اجراي اين طرح مي تواند ارتقاي جايگاه علمي و پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در کشور را به همراه داشته باشد.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن