کد مطلب: 130452
دکتر عطايي کچويي عنوان کرد؛
ايجاد کلکسيون کشت ۸۰ گونه گياه دارويي با آبياري تيپ و کاهش چشمگير مصرف آب
تاریخ انتشار : 1399/04/28 12:34:22
نمایش : 147
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن