کد مطلب: 130434
ظرفيت‌هاي آزمايشگاهي؛ خدمات تحقيقاتي/ ۶ - ممتاز در گفتگو با آنا خبر داد؛
فعاليت پژوهشي ۳۰ آزمايشگاه و مرکز تحقيقاتي در دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد/ کيت تشخيص کرونا ساخته مي‌شود
تاریخ انتشار : 1399/03/31
نمایش : 926
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن