کد مطلب: 130411
همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومي:
تجليل از مدير روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري و واحد شهرکرد
تاریخ انتشار : 1399/02/27
نمایش : 515
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومي با حضور دکتر ابراهيم رحيمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري، دکتر نادر پورارشد رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان،  مهندس حسين جعفري کاکلکي معاون توسعه مديريت و منابع، دکتر شهرام مشهدي زاده معاون علوم پزشکي و دکتر محمد قاسمي معاون فرهنگي و دانشجويي  با اهداي لوح تقدير از بهنام اسماعيلي مدير روابط عمومي دانشگاه تجليل شد.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري در اين نشست گفت:  امروزه روابط عمومي به عنوان يک سامانه مشورتي و مديريتي و به عنوان عنصر اصلي در ارتقا و پيشرفت هر سازماني جايگاه ويژه‌اي دارد و بدون روابط عمومي هيچ فعاليتي انعکاس نمي يابد.
دکتر ابراهيم رحيمي افزود: نقش روابط عمومي به عنوان ابزار مديريتي براي فعاليتهاي حرفه اي، علمي و الکترونيکي،‌ از مشخصه هاي جديد روابط عمومي در عصر ارتباطات است. بنابراين،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مديريت استراتژيک، تأکيد بر محيط برون سازماني و حتي جهاني است و در واقع،‌ منظور از وظايف استراتژيک روابط عمومي، دخالت در روند تصميم گيري سازمان است.
وي اظهار داشت: نگاه حاضر به روابط عمومي و جايگاه روابط عمومي مي‌تواند گام‌هاي بلندي را در حرکت روبه رشد نظام ارتباطي و روابط عمومي درکشور بردارد و اين حرفه و فن تخصصي را در جايگاه و مرتبه و منزلت واقعي خويش قرار دهد.
در اين نشت صميمي معاونين حوزه هاي مختلف به ايراد ديدگاه هاي خود در خصوص جايگاه روابط عمومي در دانشگاه ها پرداختند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن