کد مطلب: 130408
دکترقاسمي مطرح کرد؛
چگونه اثرات رواني و رفتارهاي ناهنجار خانوادگي را در دوران کرونا کاهش دهيم؟
تاریخ انتشار : 1399/02/28 21:30:28
نمایش : 338
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:

دکتر محمد قاسمي‌پيربلوطي با اشاره به شيوع ويروس کرونا و قرنطينه و خانه‌نشيني خانواده‌ها که موجب ترس و هراس از به‌هم خوردن تعادل بين هزينه و درآمد خانواده‌ها و مشکلات فراواني در ارتباط بين افراد شده است، درباره راهکارهاي  کمرنگ‌کردن و ازبين‌بردن اثرات رواني اين موضوع اظهار کرد: «عکس‌العمل انسان‌ها در مواجهه با رويدادهاي ناخوشايند، تهديدها، ناملايمات و گرفتاري‌هاي روزمره ممکن است بر رفتار آنها تأثيرات مخربي داشته باشد.»

وي افزود: «به‌عنوان مثال وقتي بحراني به نام ويروس کرونا در جامعه گسترش پيدا مي‌کند، به‌دليل اينکه زندگي افراد تحت تأثير آن قرار مي‌گيرد و تغييرات اساسي ايجاد مي‌شود، موجب تفاوت رفتار آنان به همديگر مي‌شود؛ بنابراين برخي خانواده‌ها ممکن است در واکنش به چنين بحران‌هايي به شکل تخريبي همراه با احساس عصبانيت و خستگي و پايين‌آمدن تحمل با همديگر رفتار کنند.»

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد ادامه داد: «بنابراين آرامش خانواده در چنين فضايي به هم مي‌خورد و افراد به‌دنبال انتقاد، ايرادگيري يا سرزنش همديگر برمي‌آيند و به اين ترتيب فضاي خانواده ناآرام شده و افراد به جاي کمک به همديگر در راستاي تضعيف روحيه، تخريب شخصيت و آسيب‌زدن به سلامت و بهداشت رواني خانواده حرکت مي‌کنند.»

دکتر قاسمي‌پيربلوطي خاطرنشان کرد: «برخي خانواده‌هاي ديگر به‌عنوان خانواده سالم؛ بالنده و با آرامش زندگي روزمره خود را اداره مي‌کنند در چنين خانواده‌هايي افراد با توجه به تهديدي که در دنياي بيرون با آن مواجه شدند براي کمک به همديگر در کنار هم قرار گرفته، فضاي شادي را ايجاد مي‌کنند در صورت نياز به همديگر کمک کرده و حمايت‌هاي عاطفي، فکري و مشورتي لازم را از هم انجام خواهند داد.»

وي يادآور شد: «به اين ترتيب چنين خانواده‌هايي به جاي سرزنش، عصبانيت و نشان‌دادن رفتارهاي بي‌قراري و کم‌صبري با صبر، متانت، آرامش و احساس مسئوليت با همديگر برخورد کرده و فضاي مطلوبي را در خانواده ايجاد مي‌کنند که اين فضا به رضايت، آرامش، شادي و رشد تک‌تک افراد کمک خواهد کرد.»

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد تصريح کرد: «به اين ترتيب خانواده‌ها به جاي واردشدن در فضاي منفي، دادن انرژي منفي و تخريب همديگر، مي‌توانند با صبر و بردباري با توجه به مسئله ايجادشده، فکرکردن به شيوه کمک به حل مشکل به همديگر در گذر از بحران ياري برسانند.»

دکتر قاسمي‌پيربلوطي عنوان کرد: «از سوي ديگر ماندن در خانه موجب کم‌شدن درآمد و افزايش هزينه‌ها مي‌شود که درک شرايط به‌وجود آمده، کم‌کردن هزينه‌هاي اضافي، اولويت‌دادن به ضروريات زندگي و همکاري در کارهاي خانه مي‌تواند گذر از اين شرايط ناخواسته و بحراني را با کنار هم قرارگرفتن افراد خانواده آسان‌تر کرده و موجب نزديکي، صميميت و شادي در فضاي خانواده شود.»

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن