کد مطلب: 130368
تشکيل ستاد آموزش غير حضوري ويژه دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري
تاریخ انتشار : 1398/12/13 13:07:06
نمایش : 883
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
ستاد آموزش غيرحضوري دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري امروز باحضور دکتر ابراهيم رحيمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان, معاون آموزشي وتحصيلات تکميلي واحد شهرکرد، رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان، مدير اطلاعات و فناوري و روساي واحدها و مراکز استان در سالن جلسات ساختمان اداري دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد تشکيل و ضمن مطالعه و بررسي بخشنامه مربوطه، ابلاغ مسئوليت هريک ازاعضاي ستاد آموزش غير حضوري صادرشد.
اطلاعيه هاي بعدي اين ستاد از طريق روابط عمومي دانشگاه به اطلاع دانشجويان عزيز خواهد رسيد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن