کد مطلب: 130348
باصدور احکامي جداگانه از سوي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري؛
هفت انتصاب جديد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد
تاریخ انتشار : 1398/11/29 11:36:03
نمایش : 3156
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
در نشست شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري، مراسم توديع و معارفه معاونان فرهنگي، دانشجويي و پژوهش و فناوري، روساي دانشکده‌هاي علوم انساني، فني و مهندسي و علوم پايه، علوم پزشکي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد فارسان و رئيس اداره امور ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد برگزار شد.
مراسم تکريم دکتر موسي مولوي و معارفه دکتر محمد قاسمي به عنوان سرپرست جديد معاونت فرهنگي، دانشجويي و تکريم دکتر حسين سازگار و معارفه دکتر بهاره بني طالبي به عنوان سرپرست جديد معاونت پژوهشي در محل سالن جلسات دفتر رياست و با حضور هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد، روساي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري، روساي دانشکده هاي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد و مديران اجرايي برگزار شد.
همچنين مراسم توديع دکتر محمد حکيم آذر رئيس سابق دانشکده علوم انساني و معارفه دکتر کامران قدوسي به عنوان رئيس جديد دانشکده علوم انساني و توديع دکتر شهرام تقي پور رئيس سابق دانشکده هاي فني و مهندسي و علوم پايه و معارفه دکتر پژمان فاضلي به عنوان رئيس جديد دانشکده‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه و تکريم دکتر سيمين طهماسبي رئيس سابق دانشکده علوم پزشکي و معارفه دکتر شهرام مشهدي زاده رئيس جديد دانشکده علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد برگزار شد.
در نشست شوراي استاني از خدمات دکتر صادق صادقي به عنوان رئيس سابق دانشگاه آزاد اسلامي واحد فارسان قدرداني و دکتر مهرداد يادگاري به عنوان رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامي واحد فارسان معرفي شد.
در پايان از خدمات دکتر جواد مرادي به عنوان سرپرست امور ورزشي قدرداني و علي همتيان به عنوان رئيس جديد اداره امور ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد معرفي شد.
دکتر ابراهيم رحيمي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري و واحد شهرکرد در نشست شوراي استان با اهداي لوح سپاس از زحمات مسئولين قبلي تشکر و قدرداني کرد و از افرادي که به عنوان مسئولين جديد منصوب شدند؛ ضمن تبريک و آرزوي موفقيت خواست، با جديت و با اولويت بندي و برنامه ‌ريزي منضبط به پيگيري امور با هدف خدمات رساني و رعايت الگوي مصرف به وظايف خود عمل کنند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن