کد مطلب: 130337
در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد؛
انديشکده آينده پژوهي گردشگري خلاقيت بنيان استان چهارمحال و بختياري گشايش يافت
تاریخ انتشار : 1398/11/19 17:08:21
نمایش : 439
انديشکده آينده‌پژوهي گردشگري خلاقيت‌بنيان استان چهارمحال و بختياري با حضور مسئولان دانشگاهي و بسيج اساتيد استان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
باتوجه به جايگاه و کارکرد گردشگري در تحقق اهداف اسناد بالادستي کشور و بطور ويژه استان چهارمحال و بختياري و از سويي وفق اهميت اقتصاد دانش بنيان در اسناد مذکور و همچنين در راستاي ياري رساني به جامعه هدف در زمينه ايده پردازي، راهبردسازي و تصميم سازي، انديشکده آينده پژوهي گردشگري خلاقيت استان چهارمحال و بختياري با حضور دکتر ابراهيم رحيمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان و دکتر احمدرضا بسيج رئيس بسيج اساتيد استان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد افتتاح شد.
رئيس انديشکده آينده پژوهشي استان چهارمحال و بختياري با اعلام اين خبر گفت: پويش، پايش و آينده نگاري گردشگري خلاق و ارائه دستاوردهاي مربوطه به جامعه هدف با نيت ايجاد و توسعه گردشگري خلاق، پويا، و توسعه يافته؛ بمنظور پيشتازي استان چهارمحال و بختياري در عرصه هاي مذکور از رسالت هاي «انديشکده راهبردي آينده پژوهي گردشگري خلاقيت بنيان» است.
دکتر بيژن خليل مقدم پويش محيط  گردشگري با هدف شناسايي و پردازش فرصت‌ها و ‌تقويت آمادگي براي مواجهه با تهديدها، شناسايي مسائل و چالش هاي نوآيند و توليد ايده هاي خلاقانه و واگرا در حوزه هاي اشتغال مبتني بر گردشگري؛ شناسايي، ترويج و تشويق فرصت هاي کسب و کار کوچک خلاقانه گردشگري؛ درآمدزايي براي مقاصد گردشگري؛ ارتقاء پايداري براي مقاصد گردشگري؛ و بازاريابي براي محصولات و خدمات گردشگري، همسوسازي و هم ‌افق‌سازي موضوع گردشگري خلاقيت‌بنيان با اسناد بالادستي کشور، شناسايي و احصاء مهمترين اولويت‌هاي پژوهشي موردنياز در عرصه گردشگري، جريان‌سازي و ايجاد گفتمان در بين مسئولين، انديشگان و مردم را از جمله مهمترين اهداف اين انديشکده در دانشگاه بيان کرد.
وي در ادامه افزود: ترويج تفکر خلاق و واگرا در حوزه گردشگري خلاقيت ‌بنيان، مبنا قرار دادن رويکردهاي خلاقيت ‌بنيان براي کليه برنامه ها و فعاليت هاي انديشکده، شناسايي و شبکه‌سازي پوياي انديشگان و دغدغه مندان خلاق درگير با حوزه هاي مرتبط با گردشگري، برنامه ريزي و توسعه و آينده پژوهي با هدف تعميق خردورزي و عقلانيت مشارکتي، پويش و پايش محيطي مرتبط با عرصه هاي گردشگري خلاقيت ‌بنيان و شناساييگردشگري خلاقيت ‌بنيان رقراري تعامل کارآمد و موثر با مراکز و موسسات علمي و تحقيقاتي مرتبط از جمله رسالت هاي مهم و اساسي انديشکده آينده پژوهشي در دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد است.
اضافه مي شود: انديشکده راهبردي آينده ‌پژوهي گردشگري خلاقيت ‌بنيان استان چهارمحال و بختياري در افق 1404، بعنوان يک بازوي دانش‌محور و خلاقيت‌ بنيان، مجموعه اي کنشگر، واگرا و آينده‌محور و بهره‌مند از دانش و تجارب و ايده‌هاي شبکه‌هاي انديشگان و دغدغه ‌مندان خلاق، با کارکرد مشورتي، ايجاد انگيزش براي ارائه و نشر يافته‌هاي خلاقانه، تصميم‌سازي و تصميم‌ياري براي بخش دولتي و خصوصي در حوزه‌هاي گردشگري خلاق است.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن