کد مطلب: 130316
در راستاي هدايت علمي و فرهنگي دانشجويان و اساتيد
دکتر طهرانچي «بخشنامه مأموريت مطالعاتي در دانشگاه ها، مراکز علمي، جامعه و صنعت» را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار : 1398/10/29 10:42:11
نمایش : 2490

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بخشنامه مأموريت مطالعاتي در دانشگاه ها، مراکز علمي، جامعه و صنعت را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بخشنامه مأموريت مطالعاتي در دانشگاه ها، مراکز علمي، جامعه و صنعت را به معاونان، رؤساي مراکز، مديران کل سازمان مرکزي، رؤساي استان ها، واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ کرد.

دکتر طهرانچي تأکيد کرده است: اين بخشنامه، با توجه به سند دانشگاه اسلامي و در راستاي پياده‌سازي راهبردهاي آن ازجمله راهبرد 13 نظام آموزشي مبني بر تحول هدفمند فرصت هاي مطالعاتي و ساماندهي و هدايت علمي و فرهنگي دانشجويان و اساتيد با توجه به نيازها و اولويت هاي کشور، ابلاغ مي شود.

توجه به راهبرد 4 نظام پژوهش و فناوري در سند دانشگاه اسلامي، مبني بر ساماندهي و هدفمندسازي برنامه هاي پژوهشي براساس مزيت هاي نسبي و رقابتي و مأموريت‌گرايي دانشگاه و همچنين به منظور ارتباط پيوسته و هدفمند اعضاي هيأت علمي با ساير دانشگاه ها و مؤسسات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي، در راستاي توانمندسازي علمي و آشنايي با دستاوردها و روش هاي جديد علمي و فناوري و نيز رفع مشکلات جامعه و صنعت و اعتلاي موقعيت علمي و فناوري کشور و حضور در عرصه هاي علمي بين‌المللي، از ديگر چشم‌اندازهاي ابلاغ اين بخشنامه است.

بخشنامه مأموريت مطالعاتي در دانشگاه ها، مراکز علمي، جامعه و صنعت، در 19 ماده و 28 تبصره ابلاغ شده و داراي رويکردهايي ازجمله تغيير فرصت مطالعاتي به مأموريت مطالعاتي در راستاي رفع مشکلات دانشگاه، جامعه و صنعت با اولويت نظام موضوعات دانشگاه، سامان‌بخشي مأموريت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در داخل و متقاضيان خارج از دانشگاه، امکان مأموريت مطالعاتي در جامعه و صنعت در کنار مأموريت مطالعاتي در خارج از کشور، تدوين فرآيند پذيرش مأموريت مطالعاتي براي متقاضيان خارج از دانشگاه براي حضور در دانشگاه آزاد اسلامي، مرتفع‌سازي نقص هاي بخشنامه هاي قبلي درخصوص مشکلات مالي و ارزي متقاضيان مأموريت مطالعاتي و تفويض اختيارات مرتبط با مأموريت مطالعاتي در جامعه و صنعت به شوراي پژوهش و فناوري استان ها است.

براساس بندهاي اين بخشنامه و با توجه به اينکه هدفمند شدن مأموريت مطالعاتي در راستاي نظام موضوعات دانشگاه با هدف رفع مشکلات دانشگاه، جامعه و صنعت، از اولويت هاي راهبردي دانشگاه است، لازم است مسئولان دانشگاه در حوزه هاي مختلف اهتمام ويژه نسبت به اجراي صحيح، دقيق و بهنگام اين بخشنامه داشته باشند.

گفتني است بخشنامه مأموريت مطالعاتي در دانشگاه ها، مراکز علمي، جامعه و صنعت که به تفصيل تدوين شده و شامل مواردي ازجمله تعريف ها، اهداف، شرايط اجراي دوره مأموريت مطالعاتي، ضوابط و شرايط متقاضي، الزامات متقاضي، وظايف واحد عملياتي، امتيازات و الزامات دانشگاه، فرآيند ارزيابي گزارش مأموريت مطالعاتي، وظايف شوراي پژوهش و فناوري استان، فرآيند صدور مجوز استفاده از مأموريت مطالعاتي، مدارک موردنياز براي بررسي متقاضيان استفاده از دوره مأموريت مطالعاتي و... است، در اختيار واحدها و مراکز دانشگاهي قرار گرفته است.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن