کد مطلب: 130315
معاون مرکز مطالعات، برنامه ريزي و تعالي علوم انساني:
هيات هاي انديشه ورز، قوه عاقله دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان ها هستند
تاریخ انتشار : 1398/10/28 09:50:50
نمایش : 966
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
معاون مرکز مطالعات، برنامه ريزي و تعالي علوم انساني در نشستي که در سالن جلسات دفتر رياست دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد با حضور اعضاي هيأت انديشه ورز تشکيل شد؛ هيأت هاي انديشه ورز را قوه عاقله دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان ها عنوان کرد.
دکتر عليرضا گلشني درباره هدف از تاسيس هيات انديشه ورز علوم انساني در دانشگاه هاي آزاد اسلامي گفت: هدف اين است که جايگاه و محتواي علوم انساني به آنجايي که شايسته آن است، ارتقا و تعالي پيدا کند.
وي در ادامه افزود: تعالي علوم انساني به معني بومي سازي، به روز سازي و حکمي سازي علوم انساني است. بعلاوه هدف اين است که علوم انساني از حالت نظري محض، به زندگي اجتماعي مردم به صورت کاربردي وارد شود.
معاون مرکز مطالعات، برنامه ريزي و تعالي علوم انساني اظهار داشت: بحث بازنگري در بخشنامه هاي حوزه آموزشي و پژوهشي، تشکيل کرسي هاي ترويجي و نظريه پردازي، مشاوره انجمن هاي علمي دانشجويي و اعضاي هيات علمي، شناسايي چهره هاي علمي و نخبه استان ها، اعم از داخل و خارج از  دانشگاه، شناسايي ميراث حکمي و فرهنگي، تدوين نظام موضوعات استان يعني مسائلي که استان با آن دست به گريبان است، از ديگر اهداف هيات هاي انديشه ورز استاني است.
دکتر گلشني تصريح کرد: معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي، حجت الاسلام خسروپناه معتقدند که مرکز مطالعات، برنامه ريزي و تعالي علوم انساني و هنر به منزله قوه عاقله علوم انساني است و بر اين قياس مي توان گفت: هيات هاي انديشه ورز انساني نيز به علت ارتباط با مرکز مطالعات، قوه عاقله دانشگاه در استان ها هستند که در همه مسائل فکري و انديشه اي مي توانند بازوي فکري بسيار خوبي براي رييس استان و مجموعه دانشگاه استان باشند.
وي درباره وظايف هيات هاي انديشه ورز خاطر نشان کرد: تاسيس رشته، تاسيس دانشکده، بازنگري در برنامه ها و تقريبا تمام صلاحيت هاي اصلي در حوزه علوم انساني به نوعي در حيطه وظايف هيات هاي انديشه ورز است که دانشگاه استان مي تواند در همه حوزه ها با اين هيات مشورت کنند.
اين مقام مسئول در پايان با اشاره به آينده درخشان اين هيات ها اظهار اميدواري کرد: اگر اعتماد به نفس در اين هيات ها تقويت شود و مسئولين استان ها نيز همکاري کنند، نه تنها در استان بلکه در سطح کشور نيز به صورت هم افزايي  مي توانند موثر باشند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن