کد مطلب: 130289
به همت انجمن علمي حقوق؛
برگزاري نشست تخصصي با موضوع خيانت در امانت مصاديق و راهکارهاي پيشگيري از آن در دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
تاریخ انتشار : 1398/08/29
نمایش : 327
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
نشست تخصصي با موضوع خيانت در امانت مصاديق و راهکارهاي پيشگيري از آن با حضور دانشجويان دانشگاه و به همت انجمن علمي حقوق دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد با همکاري معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان چهارمحال و بختياري در تالار بهار دانشکده علوم انساني دانشگاه برگزار کرد.
در اين نشست تخصصي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان چهارمحال و بختياري گفت: خيانت در امانت تنها يک رذيله اخلاقي و رفتار ناپسند نيست بلکه اغلب جوامع بشري با آن برخورد کيفري داشته  و مرتکب آن را مستحق مجازات مي دانند.
سيدمحمد موسوي با بيان اين که مواد 673 و 674 تعزيرات قانون مجازات اسلامي به بررسي موضوع خيانت در امانت پرداخته اظهار داشت: در قانون مجازات عمومي 1304،  34 ماده 239 و 240 و 241 به موضوع خيانت در امانت پرداخته و به بررسي راهکارهاي پيشگيري از آن اشاره کرده است.
وي افزود: با توجه به ماده 674 ق م ا (ت) هرگاه اموال منقول يا غير منقول يانوشته هايي از قبيل سفته چک قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا وکالت يا بدهکار با اجرت يا بي اجرت به کسي داده شده و بنابر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آن ها را به حضور مالکين يا متصرفين آن ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
پاسخگويي به سوالات مطرح شده از طرف دانشجويان و اهداي جوايز پايان بخش اين نشست تخصصي بود.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن