کد مطلب: 130262
تازه هاي نشر دانشگاهي؛
تأليف کتاب "پرستاري بحران" توسط محققان گروه پرستاري
تاریخ انتشار : 1398/09/09 09:43:17
نمایش : 928
کتاب «پرستاري بحران» از سوي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
مريم خديبي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد، زهره کريميان کاکلکي دانشجوي دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد و فاطمه علي‌ اکبري عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد بصورت گروهي و با همکاري يکديگر کتاب پرستاري بحران را تأليف کردند.
به گفته مولفين، تاريخ زندگي بشر همواره بسياري از سوانح طبيعي مانند زلزله، سيل، گردباد، فوران آتشفشان، بيوتروريسم و ... را ثبت کرده است. آمارها نشان مي‎دهد که تنها در چند دهه اخير بحران‌هاي طبيعي زندگي بسياري از افراد را نابود کرده است و تعداد بيشماري نيز از عواقب آن متأثر شده‎اند. اسناد تاريخي نشان مي‏دهد که بحران‏ها زندگي انسان‎ها و جوامع را براي قرن‏ها در هم شکسته است، هر چند توصيف مفصل بسياري از بحران‏ها ناقص و ضعيف است ولي اکثر بحران‎ها به دليل ابعاد وسيع، خسارات جاني و مالي گسترده آنها به‌ طور نسبي شناخته شده‎اند.
محققان رشته پرستاري مي گويند با توجه به اين که هر منطقه بحران خاص خود را دارد، لذا کليه کارکنان پيراپزشکي و به ‌ويژه حرفه پرستاري بايستي آگاهي در مورد بحران‌هاي احتمالي را داشته باشند و بتوانند در زمان بحران آمادگي مقابله با آن را داشته باشند.
محتوي کتاب حاضر شامل آشنايي با مطالعات بحران و اپيدميولوژي، رهبري و مديريت در بحران، جمعيت‎هاي خاص در بحران شامل کودک و زن باردار، افراد سالمند و ناتوان، رابطه فرهنگ و بحران، روان‌شناسي بحران، اخلاق و قانون، ارتباط در بحران و بيوتروريسم ميباشد.
کتاب "پرستاري بحران" در تيراژ 2000 نسخه چاپ و روانه بازار شد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن