کد مطلب: 130232
در مقاله عضو هيئت‌علمي دانشگاه آزاد اسلامي بررسي شد؛
ساختاري جديد براي کنترل‌کننده‌هاي جريان در مبدل‌هاي قدرت
تاریخ انتشار : 1398/08/18
نمایش : 510
مقاله دکتر عادل خسروي عضو هيأت علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد در مجله ISA Transactions  با ضريب تأثير 4.343 و چارک Q1 چاپ شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
به گفته عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد: اين پژوهش به معرفي، شبيه سازي و ساخت يک ساختار جديد براي کنترل­ کننده­ هاي جريان در مبدل­ هاي قدرت مي­ پردازد.در کنترل­ کننده­ هاي جريان فعلي، سرعت پاسخ­ دهي در بارهاي زياد بسيار کند است و در کنترل­ کننده پيشنهادي در اين پژوهش سرعت پاسخ­ دهي تا حد زيادي بهبود يافته است.
دکتر عادل خسروي افزود: اورشوت خروجي بزرگ کنترل­ کننده­­ هاي قديمي در بارهاي کوچک تا حد زيادي کاهش يافته است. در طراحي و ساخت اين کنترل­ کننده به کمک استفاده از فيدبک در مقاومت خروجي، ضرايب کنترل­ کننده بهبود مي يابند.
وي اظهار داشت: ايده پياده­ سازي شده در اين مقاله براي سه مدل مبدل بوست، باک-بوست و بوست درجه دوم قابل استفاده است.
عضو هيأت علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد در پايان تصريح کرد: به منظور ارزيابي درست مدل کنترل ­کننده پيشنهادي، نتايج به صورت عملي و شبيه سازي بررسي شده ­اند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن