کد مطلب: 130227
ساخت داروي موثر در درمان سرطان معده توسط عضو هيات علمي گروه شيمي دانشگاه
تاریخ انتشار : 1398/08/04
نمایش : 1168
داروي موثر در درمان سرطان معده توسط فرهنگ تيرگير عضو هيات علمي گروه شيمي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد ساخته شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد بااعلام اين خبر گفت: باتوجه به اينکه در درمان سرطان از روشهاي شيمي درماني استفاده مي شود ودر اين روش به همراه از بين رفتن سلول هاي سرطاني، تعدادي از سلول‌هاي سالم نيز از بين رفته و اين رخداد باعث بروز عوارض جانبي درمان سرطان و همچنين باعث عدم موفقيت درمان و در نهايت مرگ بيمار مي شود؛ لذا در اين داروي ساختگي از اسکلت ساختاري آمينواسيدها به عنوان ترکيبات بيولوژيک و سازگار با بدن انسان براي تثبيت گروه عاملي حلقوي۲و۵-دي کتو بي پيرازينها بهره گرفته شد.
دکتر فرهنگ تيرگير افزود: تاثيرات اين دارو بر روي پيکربندي و فعاليت ساختاري آنزيم پروتياز (Chymotrypsin ) و همچنين بر روي سلولهاي سرطاني معده به روش هاي مختلف بررسي شد.
وي اظهار داشت: آناليز MTT داروي سنتزي بر روس سلولهاي سرطاني معده حاکي از اين است که داروي ساختگي ضمن از بين بردن سلولهاي سرطاني هيچ گونه سميتي براي سلولهاي زنده نداشته و گامي بزرگ در جهت استفاده از اين دارو در درمان سرطان معده برداشته خواهد شد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: تست هاي باليني اين دارو با همکاري دکتر صادق فرهاديان و دکتر شارقي از اعضاي هيات علمي دانشگاه شهرکرد انجام شده است و نتايج گزارش اين تحقيق در مجله ournal of Molecular Liquids از انتشارات Elsevier با ضريب تاثير ۵ به چاپ رسيده است.
اين عضو هيأت علمي شيمي در پايان گفت: داروي موثر در درمان سرطان معده در حال ثبت در سازمان غذا و دارو است.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن