کد مطلب: 130218
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران برگزار مي کند:
دوره تربيت خبرنگاري "ترنج"
تاریخ انتشار : 1398/07/16
نمایش : 714
هر دانشجو يک رسانه
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن