کد مطلب: 130215
نتايج تکميل ظرفيت رشته هاي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد
تاریخ انتشار : 1398/07/13 07:48:56
نمایش : 727

نتايج انتخاب رشته تکميل ظرفيت آزمون سراسري98 دانشگاه آزاد اسلامي در رشته هاي گروه علوم پزشکي اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، نتايج انتخاب رشته تکميل ظرفيت آزمون سراسري 98 دانشگاه آزاداسلامي در رشته هاي گروه علوم پزشکي اعلام شد.

داوطلبان شرکت کننده در اين مرحله از تکميل ظرفيت مي توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذيرش به آدرس http://www.azmoon.org و با استفاده از کد دسترسي انتخاب رشته و کد ملي کارنامه خود رادريافت نمايند.

پذيرفته شدگان قطعي اين مرحله مي توانند در يکي از روزهاي يکشنبه و يا دوشنبه 14 و 15 مهر ماه با مراجعه به واحدهاي دانشگاهي محل پذيرش نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. عدم مراجعه در روزهاي تعيين شده به منزله انصراف از ثبت نام خواهد بود.

داوطلباني که نتيجه آنها به صورت ذخيره اعلام شده است لازم است در يکي ازروزهاي يکشنبه يا دوشنبه 14 و 15 مهر ماه با مراجعه به واحد دانشگاهي مربوطه و با تکميل فرم شماره 15 و دريافت رسيد آمادگي خود را به منظور ثبت نام اعلام نمايند. سپس در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 16 مهر ماه به واحد دانشگاهي مربوطه مراجعه تا در صورت عدم تکميل ظرفيت با پذيرفته شدگان اصلي و بارعايت تقدم نمره تا حد ظرفيت از آنها ثبت نام به عمل آيد. عدم مراجعه ذخيره ها درروزهاي تعيين شده به منزله انصراف خواهد بود.

از آنجايي که مطابق مصوبه 7 مهر ماه شوراي سنجش و پذيرش ، تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي تنها براي رشته / محل هاي گروه علوم پزشکي انجام شده است لذا براي آن دسته از داوطلبان که در گروه هاي علوم رياضي و فني، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي در تکميل ظرفيت شرکت نموده اند نتيجه اي اعلام نشده است . اين دسته از داوطلبان مي توانند با ورود به سامانه اعلام نتايج اين مرحله و ارائه اطلاعات حساب بانکي مورد نظر وجه پرداختي خود به منظور انتخاب رشته را دريافت نمايند.

اطلاعيه مرکز سنجش و پذيرش در ارتباط با نحوه ، چگونگي و مدارک لازم به منظور ثبت نام پذيرفته شدگان روز شنبه 13 مهر ماه از طريق پايگاه اطلاع رساني مرکز سنجش و پذيرش منتشر خواهد شد.

 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن