کد مطلب: 130193
هيأت‌امناي دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري
دکتر علمايي: دانشگاه آزاد اسلامي به دنبال شناسايي چالش‌هاي ملي و منطقه‌اي است
تاریخ انتشار : 1398/05/13
نمایش : 1922
معاون علوم، مهندسي و کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اين دانشگاه هم اکنون به دنبال شناسايي چالش‌هاي ملي و منطقه‌اي و ارائه راه حل است.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
جلسه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري به رياست دکتر جواد علمائي معاون علوم، مهندسي و کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي در واحد شهرکرد برگزار شد.
دکتر علمائي در اين جلسه اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي هم اکنون به دنبال شناسايي چالش‌هاي ملي و منطقه‌اي و ارائه راه حل براي آن‌هاست و هر دانشگاه در هر شهر موظف است مشکلات صنعت را در آن شهر شناسايي و حل کند.
معاون علوم، مهندسي و کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي افزود: بايد موضوعات پايان نامه دانشجويان تحصيلات تکميلي به سوي صنعت سوق داده شود. در همين راستا ساختار معاونت‌هاي دانشگاه در سازمان مرکزي تغيير يافته و موضوع محور شده‌اند.
وي خاطرنشان کرد: معاونت آموزشي سازمان به دو بخش معاونت علوم، مهندسي و کشاورزي و معاونت علوم انساني و هنر تقسيم شده و هر يک براي امور آموزشي و پژوهشي رشته‌هاي حوزه خود، برنامه ريزي کرده و نظارت دارند تا بتوانند اهداف را بهتر پيگيري کرده و به نتيجه برسانند.
معاون علوم، مهندسي و کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: بودجه امسال بودجه واقعي است و با هدف ارتقاي آموزش و پژوهش، با نظارت دقيق و براساس سال تحصيلي و به صورت کارشناسي تنظيم مي‌شود.
دکتر علمائي تصريح کرد: از استان چهارمحال و بختياري انتظار مي‌رود ملاحظه آمايش کشوري در توزيع ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها را داشته باشد و با توجه به وضعيت و توانايي استان در بخش کشاورزي، گياهان دارويي و داروهاي گياهي بتواند سهمي مؤثر و جدي در کشور داشته باشد.
وي اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي بايد درخصوص آزمايشگاه‌هاي همکار و گسترش آن‌ها براي نيل به استانداردهاي مطلوب گام بردارد و خود را در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، اقتصادي، صنعت و سرمايه گذاري به دانشگاه هاي تراز اول دنيا نزديک کند.
در ابتداي جلسه، دکتر مظاهر نيکخواه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري گزارشي از وضعيت دانشگاه‌هاي استان ارائه داد و گفت: بودجه امسال با توصيه و نظارت سازمان مرکزي به طور واقعي نوشته شده و اين بودجه در قالب موافقت نامه‌هاي اجرايي برنامه عملياتي با معاونت‌هاي مختلف تدوين شده است و استان موظف است به اين اهداف دست يابد.
دکتر نيکخواه افزود: هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري داراي 106 رشته فعال در مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري حرفه اي و تخصصي با حدود 10 هزار دانشجو است.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن