کد مطلب: 130188
دکتر طهرانچي در نشست مديران روابط عمومي مراکز استان دانشگاه آزاد:
روابط عمومي‌ها کارکرد رفتارسازي دارند/ به دنبال رفتارسازي و تغيير رفتار در دانشگاه هستيم
تاریخ انتشار : 1398/05/09 09:48:41
نمایش : 733

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در دانشگاه به دنبال رفتارسازي و تغيير رفتار هستيم. پشتوانه رفتارسازي، نهادسازي، نمادسازي، شبکه سازي، گفتمان سازي و جريان سازي است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، نشست مديران روابط عمومي مراکز استان دانشگاه آزاد اسلامي با حضور دکتر محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر بهروز طهماسب کاظمي رئيس مرکز حوزه رياست و روابط عمومي، مديران رسانه‌هاي دانشگاه و جمعي از مديران روابط عمومي استان‌ها امروز در سازمان مرکزي برگزار شد.

دکتر طهرانچي در اين جلسه با بيان اينکه مفهوم روابط عمومي به عنوان يک تخصص حرفه‌اي، متأثر از بستر خبر تغيير کرده است، گفت: شرايط و ويژگي‌هاي شغل روابط عمومي در قياس با 10 تا 15 سال گذشته بسيار متحول شده است، همانطور که انسان موفق 15 سال گذشته، ديگر امروز انسان موفق نيست.

وي با اشاره به اينکه نه تنها ابزار بلکه زيست‌بوم ارتباطات نيز تغيير کرده است، اظهار داشت: شما به طور همزمان يک کنشگر تأثيرپذير و تأثيرگذار هستيد. در گذشته خبرنگار تنها يک کنشگر تأثيرگذار بود، اما امروز تأثيرپذير هم هست. بايد توجه داشته باشيم که در دنياي امروز متناسب با تحولات، درک درستي از اتفاقات پيرامون داشته باشيم و خود را به روز نگه داريم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به سامانه‌هاي اجتماعي موجود در جامعه اشاره و تصريح کرد: اين سامانه‌ها دچار تغييرات جدي شده‌اند. سامانه‌هاي اجتماعي بزرگ مقياس شدند و ديگر در ابعاد کوچک نيستند. سامانه‌هاي بزرگ مقياس با کوچک مقياس داراي تفاوت‌هاي زيادي هستند و ابعاد آنها در قياس با گذشته بسيار بزرگ شده است.

دکتر طهرانچي پيچيدگي و چندوجهي را از ويژگي‌هاي ديگر سامانه‌هاي اجتماعي عنوان کرد و افزود: سامانه‌هاي اجتماعي ديگر متکلم وحده نيستند و داراي ابعادي همچون اقتصادي، اجتماعي، انسان‌شناسانه و فناورانه هستند.

وي با تأکيد بر اينکه تغييرات محيطي در جامعه امروز به سرعت اتفاق مي‌افتد، اظهار داشت: در گذشته 10 تا 20 سال طول مي‌کشيد تا يک مفهوم خلق و نهادينه شود، اما امروزه مفاهيم در کمتر از يک سال خلق و در بين مردم رواج پيدا مي‌کند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: علاوه بر اينکه تحولات در کوتاه‌ترين زمان به وقوع مي‌پيوندد، اثرات محيطي فرامرزي نيز به شدت در آن نقش دارد. بر اين اساس مديران روابط عمومي تنها يک کنشگر نيستند. علم، فرهنگ و اقتصاد و فناوري به شدت در هم تنيده است؛ به طوري که در تحولات اجتماعي، اقتصاد، فناوري و علم نقش‌آفريني مي‌کنند.

دکتر طهرانچي انسان‌مداري را از ديگر ويژگي‌هاي سامانه‌هاي اجتماعي دانست و گفت: سامانه‌هاي اجتماعي انسان مدار هستند و انسان‌مدار بودن آنها بسيار مهم است. در هر شرايطي يک ماهيت دوگانه‌اي بر انسان الهام شده است. ويژگي انسان‌مداري سامانه‌هاي اجتماعي بر همه عوامل قبلي اثرگذار است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه همواره يک نهضت اجتماعي در مقابل دوره‌هاي تمدني غرب ظهور و بروز پيدا کرده است، اظهار داشت: به عنوان مثال در مقابل عصر ماشين، نهضت اومانيست و در مقابل عصر سرمايه‌داري، کمونيسم و سوسياليسم ظهور مي‌کنند. در مقابل جهان شبکه‌اي هم جريان دسترسي آزاد به اطلاعات مطرح شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: ما يک جريان شفاف و زلال داريم که مبتني بر آموزه‌هاي ديني مي‌توانيم مدل برخورد داشته باشيم. چون تعريفي که ما از انسان داريم، منبعث از مکاتب غرب نيست.

دکتر طهرانچي با تأکيد بر اينکه انسان با عمل خود در دنيا شناخته مي‌شود، خاطرنشان کرد: رفتار و کنش پشتوانه‌اش علم و ايمان هست. از علم، ايمان، بينش و دانش، رفتار به وجود مي‌آيد.

وي با طرح اين سؤال که «چرا به افراد پيام مي‌دهيم؟»، تصريح کرد: پيام را براي آگاهي، بينش و ايجاد کنش مي‌دهيم. پيام در صورتي منجر به رفتار مي‌شود که روي بينش و آگاهي اثر بگذارد. پس همه آنچه که در دانشگاه به دنبال آن هستيم، رفتارسازي و تغيير رفتار است. پشتوانه رفتارسازي، نهادسازي، نمادسازي، شبکه‌سازي، گفتمان‌سازي و جريان‌سازي است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: براي تغيير رفتار در گام نخست، بايد منبعث از يک رفتار، مکتب فکري و پارادايم به گزاره برسيد و آن را منتقل کنيد. بايد جريان‌ساز باشيد تا رفتارساز شويد. جريان‌سازي بايد به گفتمان‌سازي ختم شود. اگر جريان فقط به وجود بيايد و ماحصل آن گفتمان غالب نشود، بي‌شک به رفتارسازي ختم نخواهد شد. آن چيزي که غرب در سلطه خود براي تغيير رفتار ما دنبال مي‌کند، جريان‌سازي، گفتمان‌سازي و شبکه‌سازي به طور همزمان است. بي‌شک نهادسازي بعد از نمادسازي مؤثر واقع مي‌شود.

دکتر طهرانچي تأکيد کرد: آن چيزي که امروز دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يک جريان تحول خواه تعليم و تربيت در نظام اسلامي مطرح است، شبکه اجتماعي بودن اين دانشگاه است. اين دانشگاه مي‌خواهد حرکتي مبني بر تغيير رفتارها را شروع کند.

روابط عمومي‌ها کارکرد رفتارسازي دارند

وي با بيان اينکه اساساً مفهوم روابط عمومي بستر فکورانه سير اين مراحل در دانشگاه آزاد اسلامي است، اظهار داشت: لغت روابط عمومي بايد تبيين شود. اگر امروز مي‌خواهيم باشيم، بايد در رفتار مؤثر باشيم و براي اين منظور بايد جريان‌ساز باشيم. در واقع روابط عمومي‌ها کارکرد رفتارسازي دارند.

دکتر طهرانچي ادامه داد: امروزه ديگر روابط عمومي بازيگر صحنه اجتماعي نيستند، بلکه کارگردان هستند، بايد به خوبي اتفاقات پيرامون خود را مديريت و کارگرداني کنند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان کرد: بنده براي مفهوم رسانه به عنوان يک کنشگر فعال که مي‌تواند در رفتارسازي مؤثر واقع شود، بسيار ارزش قائل هستم. بايد به اين موضوع توجه داشت که آن دوراني که روابط عمومي‌ها به عنوان سخنگوي يک‌طرفه سازمان‌ها بودند، به پايان رسيده است و روابط عمومي‌ها در نوک پيکان سازمان در تعاملات چندوجهي، بزرگ‌مقياس، پيچيده و متأثر از فناوري، فرامرزي و انسان‌مدار هستند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن