کد مطلب: 130156
تغيير ساعت کاري واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري
تاریخ انتشار : 1398/04/09 09:19:19
نمایش : 872
به علت افزايش دماي هوا و صرفه جويي در مصرف انرژي، ساعت کاري در مراکز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري تغيير کرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد:
با توجه به افزايش دماي هوا، صرفه جويي در مصرف انرژي و همچنين اعلام تغيير در ساعات کاري ادارات استان از طرف استانداري، ساعت کاري در دانشگاه هاي آزاد اسلامي شهرکرد، بروجن و فارسان و پرديس هاي اردل، لردگان و کوهرنگ هم تغيير کرد.
ساعت شروع و پايان وقت اداري در دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري در فاصله زماني 11 تير لغايت 31 مرداد 98 از ساعت 6:30 بامداد تا 13:30 بعدازظهر است.
بر اساس تصميم شوراي دانشگاه آزاد اسلامي در استان چهارمحال و بختياري، کلاس‌هاي درسي در ترم تابستان طبق برنامه قبلي در اين استان داير است.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن