کد مطلب: 130124
دکترنيکخواه مطرح کرد: تحقق نشاط علمي در دانشگاه‌ها با حضور جوانان در انجمن‌هاي علمي
تاریخ انتشار : 1398/01/31
نمایش : 1657
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد گفت: فعاليت انجمن‌هاي علمي مکمل فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه است و حضور جوانان در اين انجمن‌ها موجب نشاط علمي دانشگاه‌ها مي‌شود.
نخستين نشست انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد به منظور بررسي مشکلات انجمن هاي علمي و ارائه راهکار جهت بهبود کيفيت فعاليت انجمن ها با حضور رييس، معاون پژوهشي، رييس باشگاه پژوهشگران جوان، مدير مرکز رشد، جمعي از مديران گروه هاي آموزشي، دبيران و نايب دبيران انجمن هاي علمي در سالن جلسات ساختمان اداري دانشگاه برگزار شد.
 رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در اين نشست با تبريک اعياد شعبانيه و با اشاره به حادثه سيل در برخي نقاط کشور، از دانشجويان خواست تا با تقويت فرهنگ  نوع دوستي، به آسيب ديدگان کمک کنند.
 دکتر مظاهر نيکخواه گفت: سپردن مسئوليت به جوانان با توجه به روحيه نشاط و پويايي، تعهد و مسئوليت پذيري آنها هميشه با موفقيت در انجام کار همراه است و تجريه نشان داده جايي که جوانان حضور دارند کارها سير صعودي دارند و روند انجام امور تسريع مي يابد.
وي بيان داشت: فعاليت انجمن هاي علمي مکمل فعاليت هاي آموزشي دانشگاه است و حضور جوانان متعهد در اين انجمن ها موجب نشاط علمي در دانشگاه مي شود.
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد هم در اين نشست ضمن تبريک اعياد شعبانيه و قدر داني از عملکرد انجمن هاي علمي در سال گذشته گفت: با توجه به شعار سال 1398 از سوي مقام معظم رهبري، دانشگاه ها مي توانند در تضمين رونق توليد نقش بسيار مهمي داشته باشند.
دکتر حسين سازگار از دانشجويان خواست با ارائه ايده، اجراي طرح هاي پژوهشي و برگزاري دوره هاي آموزشي در راستاي تحقق رونق توليد فعاليت هاي انجمن هاي خود را برنامه ريزي کنند چرا که رونق توليد با استفاده از دانش دانشگاهيان تضمين مي شود.
دکتر مهدي جهانگيري مدير مرکز رشد واحدهاي فناور  و دکتر احمد حقاني رييس باشگاه پژوهشگران نيز جهت آشنايي انجمن هاي علمي،  مرکز رشد و باشگاه پژوهشگران دانشگاه را معرفي کردند و از انجمن هاي علمي خواستند  ايده ها و برنامه هاي علمي – پژوهشي خود را جهت حمايت علمي و مالي به اين مراکز ارائه دهند.
اضافه مي شود: ارائه برنامه فعاليت هاي انجمن در هر نيمسال جهت بررسي و تصويب  (برنامه نيمسال اول هر سال تحصيلي حداکثر تا 10 مهر و برنامه نيمسال دوم و تابستان تا 20 بهمن)، صدور حکم جهت دبير و نايب دبيران انجمن هاي علمي، اعمال تخفيف شهريه براي فعالين انجمن هاي علمي که از طرف معاونت پژوهشي معرفي مي شوند، صدور کارت عضويت براي اعضاي فعال انجمن هاي علمي، اختصاص اتاق در دانشکده ها براي انجمن هاي علمي و تهيه تجهيزات اداري مورد نياز انجمن ها ، ارتقاي سيستم هاي کامپيوتري موجود در انجمن ها و نصب نرم افزارهاي مورد نياز، اختصاص بودجه با توجه به فعاليت انجمن ها و تعداد اعضاي انجمن، بررسي اختصاص تنخواه به انجمن هاي علمي، برگزاري برنامه هاي مشترک انجمن هاي علمي با هسته علمي بسيج دانشجويي و همکاري استادان با اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت برگزاري کارگاه هاي آموزشي از جمله مصوبات اين نشست بود.
در پايان اين نشست مديران گروه هاي آموزشي، دبيران و نايب دبيران انجمن هاي علمي نقطه نظرات خود را در خصوص عملکرد انجمن هاي علمي بيان کردند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن