کد مطلب: 130097
برگزاري جلسه حلقه صالحين با حضور کارکنان دانشگاه
تاریخ انتشار : 1397/12/01
نمایش : 1584
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
جلسه حلقه صالحين با حضور کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد با موضوع تفسير آيات سوره مبارک مومنون برگزار شد.
عضو هيأت علمي گروه فقه  و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در اين نشست مطالبي در خصوص صفات مومن از ديدگاه قرآن که در آيات سوره مومنون به آن ها اشاره شده است؛ مطالبي را عنوان کرد.
خانم دکتر کبري سپهري با ارائه تفسير آيات فوق گفت: چنانچه هر فرد مومن و مسلمان خود را به اين صفات آراسته کند و در زندگي خود بکار گيرد، بسياري از مسائل و مشکلات فعلي جامعه برطرف خواهد شد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن