کد مطلب: 130072
برگزاري سومين نشست انقلاب پژوهشي دفتر استاني پژوهشکده علوم و انقلاب اسلامي
تاریخ انتشار : 1397/10/01
نمایش : 1739
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
 سومين نشست انقلاب پژوهشي دفتر استاني پژوهشکده علوم و انقلاب اسلامي با عنوان انقلاب اسلامي و مباني آن با نگاهي به نقش و وضعيت استان چهارمحال و بختياري در انقلاب اسلامي با حضور دکتر مظاهر شهراني عضو هيأت علمي دانشگاه شهرکرد و تعدادي از استادان و دانشجويان در مهمانسراي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد برگزار شد.
مسئول دفتر استاني پژوهشکده ضمن قدرداني از مدعوين به جهت اهتمام در ايفاي نقش و رسالت اجتماعي خود و نيز احساس مسئوليت در برابر انقلاب اسلامي گفت: شناخت و شناساندن مباني و آموزه ها و دستاوردهاي آن بر تحقق کامل شعارها و شعائر انقلاب اسلامي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
دکتر نادر پورارشد افزود: يکي از راه هاي شناساندن مباني و دستاوردهاي انقلاب اسلامي حضور در جلسات معرفتي و بصيرت افزايي است که دفتر استاني پژوهشکده علوم اجتماعي و انقلاب اسلامي در برگزاري اين نوع جلسات تلاش کرده و خواهد کرد.
در ادامه اين نشست دکتر مظاهر شهراني عضو هيأت علمي دانشگاه دولتي شهرکرد به تشريح مباني انقلاب اسلامي و برخي از دستاوردهاي آن و نيز وضعيت استان چهارمحال و بختياري در هنگام انقلاب و پيش از انقلاب پرداخت.
 وي ضمن ستودن و ارج نهادن دستاوردهاي انقلاب، بر انقلابي ماندن تا تحقق اهداف عاليه انقلاب اسلامي تحت زعامت ولايت فقيه تأکيد کرد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن