کد مطلب: 130052
تأسيس شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد
تاریخ انتشار : 1397/09/03 09:54:05
نمایش : 1210
رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد از تأسيس شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه خبر داد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد گفت: به منظور ايجاد بستر مناسب براي تقويت زمينه هاي مشارکت، همفکري، تصميم سازي، برنامه ريزي و همکاري دانشجويان در امور صنفي و حفظ و پيگيري حقوق و حريم دانشجويان، شوراي صنفي دانشجويي با حمايت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور بر اساس آيين نامه ي تدوين شده در واحد شهرکرد تشکيل و به تصويب رسيد.
دکتر مظاهر نيکخواه افزود: اعضاي هيأت موسس اين شورا به ترتيب، حسام سعيدي دانشجوي کارشناسي حقوق به عنوان رييس شورا، شاهين عسگريان دانشجوي کارشناسي حقوق نائب رييس، عليرضا کاظمي دانشجوي کارشناسي حقوق امور آموزشي و پژوهشي، علي مقدس دانشجوي کارشناسي حقوق امور تغذيه، حسين رستمي دانشجوي کارشناسي حقوق امور خدماتي، محمدرضا قاسمي دانشجوي رشته حقوق امور حمل و نقل، حسين عبدالله زاده دانشجوي دکتري دامپزشکي خوابگاه برادران، اميرحسين پور محمد دانشجوي دکتري دامپزشکي خوابگاه برادران و انيس اسفندياري دانشجوي کارشناسي حقوق به عنوان امور رفاهي شوراي صنفي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد انتخاب شدند.   
وي اظهار داشت: بهبود وضعيت امور صنفي و رفاهي و كمك به ايجاد شرايط و فضاي مناسب‌تر براي تحصيل ، ‌فعاليت و سكونت دانشجويان، ايجاد همدلي در ميان دانشجويان و مسؤولان دانشگاه و آشنايي بيشتر آنها با واقعيت‌ها و مشكلات يكديگر و تقويت فضاي مشاركت و همكاري، افزايش آگاهي دانشجويان نسبت به مسائل صنفي براي تبيين حقوق و مسؤوليت‌هاي ايشان و تقويت نقش و توسعه فعاليت‌هاي دانشجويان در امور صنفي و رفاهي، از جمله اهداف شوراي صنفي دانشگاه است.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن