کد مطلب: 130049
عضو هيأت علمي گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد رييس سازمان نظام مهندسي استان شد
تاریخ انتشار : 1397/08/29
نمایش : 1435
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
دکتر مهران کوهي کمالي عضو هيأت علمي گروه عمران (زلزله) رييس نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختياري شد.
 بر اساس ماده 14 قانون و ماده71 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، در اولين جلسه هيئت مديره دوره هشتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال وبختياري که با حضور اعضا منتخب برگزار شد ، اعضاي هيئت رئيسه سال اول دوره هشتم اين سازمان انتخاب شد.
در انتخابات داخلي سازمان آقاي مهندس مهران کوهي کمالي به اتفاق آراء به عنوان رئيس سازمان ، سرکار خانم مهندس معصومه کيانپور نائب رئيس اول ، آقاي مهندس غلامرضا طالبي نائب رئيس دوم ، مهندس مجيد خرم قهفرخي دبير و آقاي مهندس سيد نقي کنعاني بعنوان  خزانه دار انتخاب شد.


 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن