کد مطلب: 130048
رقابت ۶۰ دانشگاهي در مسابقه کتابخواني دانشگاه‌ آزاد اسلامي شهرکرد
تاریخ انتشار : 1397/08/29
نمایش : 734
۶۰ نفر از استادان و کارکنان خواهر و برادر دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در مسابقه کتابخواني نماز با موضوع روش‌هاي دعوت فرزندان به نماز رقابت کردند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
معاون فرهنگي، دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد با اعلام اين خبر گفت: به منظور ترويج و توسعه فرهنگ نماز و آشنايي هر چه بيشتر استادان و کارکنان دانشگاه با روش هاي دعوت فرزندان به نماز، مسابقه کتابخواني از کتاب "خانه بهشتي" با موضوع شيوه هاي دعوت فرزندان به نماز با حضور بيش از 60 نفر از استادان و کارکنان خواهر و برادر  برگزار شد.
دکتر موسي مولوي افزود: در اين دوره از مسابقات که به همت ستاد اقامه نماز دانشگاه برگزار شد، به نفرات اول تا سوم در دو گروه استادان و کارکنان کارت هداياي نقدي اهدا خواهد شد.
وي اظهار داشت: براي استاداني که بتوانند 50 درصد امتياز اين مسابقه را کسب کنند نيز گواهي فعاليت فرهنگي صادر خواهد شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن