کد مطلب: 130038
عضو هيأت علمي دانشگاه:
شکاف علمي ايران و اروپا با تغيير برخي از رويکردها قابل رفع است
تاریخ انتشار : 1397/08/13
نمایش : 1307
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:  
نشست علمي پژوهشي تاريخ شفاهي انقلاب با موضوع انقلاب اسلامي و توسعه دانشگاه ها با حضور پژوهشگران و صاحب نظران از دانشگاه هاي سراسر استان چهارمحال و بختياري و به همت دفتر استاني پژوهشکده علوم اجتماعي و انقلاب، صبح امروز در سالن جلسات ساختمان اداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد برگزار شد.
عضو هيأت علمي گروه کشاورزي دانشگاه شهرکرد در اين نشست علمي ضمن برشمردن برخي از جهش ها و شاخص هاي در خور تقدير توسعه کمي دانشگاه ها در بعد از انقلاب اسلامي از جمله تعداد دانشگاه ها، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، فارغ التحصيلان، رشد علمي و برخي از فناوري ها، توجه بيشتر بر توسعه کيفي دانشگاه ها را لازمه دست يابي به جايگاه مطلوب تر دانست.
دکتر شهرام محمدي گفت: برخي از راهکارهاي توسعه کيفي، دوري از تحقيقات فانتزي و سياست زدگي دانشگاه ها و همچنين دوري از رويکرد کمي گرايي در دانشگاه ها و فعال سازي ديپلماسي علمي است.
وي افزود: رويکرد توسعه کمي بيش از اندازه دانشگاه ها معلول تقاضاي زياد جامعه به تحصيلات عالي است و همين موضوع مسئولين را ناگزير به پذيرش اين رويکرد ساخته است.
استاد تمام دانشگاه شهرکرد در بخش ديگري از سخنان خود که مبتني بر مشاهدات عيني و حاصل سفرهاي مطالعاتي شان به برخي از کشورهاي خارجي بوده است، اظهار داشت: شکاف و فاصله علمي ايران و اروپا در صورت تغيير برخي از روش ها و رويکردها در خصوص دانشگاه ها، قابل رفع است.
دکتر نادر پورارشد مسئول دفتر استاني پژوهشکده علوم اجتماعي و انقلاب هم در اين جلسه ضمن خير مقدم به شرکت کنندگان به جهت پذيرش دعوت پژوهشکده و اهتمام آنها براي اداي دين به گفتمان انقلاب اسلامي و قدرداني از رييس و معاون فرهنگي، دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد براي همکاري در برگزاري اين نشست بر آمادگي دفتر استاني در ايجاد فرصت گفتگوي عالمانه در قالب نشست، کرسي نقد و نظر و مناظره تأکيد کرد و اين نوع جلسات را در تعامل و تبادل انديشه ها  و رهنموني آنها به رفع نيازهاي جامعه موثر دانست.
در پايان اين نشست علمي، تعدادي از حاضرين پيرامون ديدگاه هاي مطرح شده به اظهار نظر پرداختند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن