کد مطلب: 130036
چاپ دو مقاله توسط مدير مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در مجلات چارک اول (Q1)
تاریخ انتشار : 1397/08/12
نمایش : 1026
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
دو مقاله دکتر مهدي جهانگيري مدير مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد و عضو هيات علمي گروه مکانيک در انتشارات الزوير به چاپ رسيد.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد با اعلام اين خبر گفت: مقاله اول با عنوان:
Assessment of solar-wind power plants in Afghanistan: A review
در مجله معتبر Renewable and Sustainable Energy Reviews با ضريب تاثير متوسط 5 ساله 10/03 و ضريب jcr  برابر 5 و همچنين مقاله دوم با عنوان:
Numerical Solution of the Pulsatile, non-Newtonian and Turbulent Blood Flow in a Patient Specific Elastic Carotid Artery
در مجله معتبر International Journal of Mechanical Sciences با ضريب تاثير متوسط 5 ساله 3/622و ضريب jcr   برابر 11 به چاپ رسيد.
دکتر بهزاد زماني ضمن تبريک کسب اين موفقيت به مدير مرکز رشد واحدهاي فناور واحد شهرکرد و جامعه دانشگاهي افزود: اين نشريات داراي رتبه  Q1 در نشريات علمي هستند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن