کد مطلب: 129977
دکتر عارف در سفر به شهرکرد و بازديد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد:
دانشگاه آزاد اسلامي در سه دهه گذشته، سهم ارزشمندي را در تربيت نيروي انساني داشته است
تاریخ انتشار : 1397/04/28 15:40:47
نمایش : 964
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به همراه جمعي از معاونين وزارت علوم و نمايندگان مجلس، در سفر به شهرکرد از مجموعه آزمايشگاه ها، کارگاه توليد گز، کارگاه توليد نمد، کارگاه توليد و فناوري گياهان دارويي ارگانيک و دانشکده علوم پزشکي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد بازديد کردند.
دکتر محمدرضا عارف در حاشيه بازديد از واحد شهرکرد در گفتگو با خبرنگار آنا گفت: «خوشبختانه در طول ده سال اخير جهت گيري دانشگاه آزاد اسلامي به سمت ارتقاي کيفيت رفته، بخصوص کيفيت و توسعه تحصيلات تکميلي در اين دانشگاه، نويد بخش نقش آفريني دانشگاه در توليد علم و فناوري است.»
وي افزود: «رشد آموزش عالي در استان چهارمحال و بختياري قابل قبول است و با توجه به اينکه استان به دليل آب و هواي خوب و استعدادهاي برجسته نوجوانان و جوانان در توسعه علم و فناوري، از مزيت هاي بسيار خوبي برخوردار است.»
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: «در بازديدي که از قسمت هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد داشتيم و باتوجه به اينکه اين واحد جامع دانشگاهي از پتانسيل هاي بسيار خوبي برخوردار است، به نظر مي رسد که اولويت توسعه تحصيلات تکميلي در برخي از رشته ها بخصوص در گروه پزشکي بايد به صورت جدي تر دنبال شود.»
دکتر عارف تصريح کرد: «نگاهي که در توسعه علم در کشور داريم با توجه به آينده نگري و نيازهاي آينده کشور است و آنچه که امروز بايد به صورت ويژه دنبال شود تبديل علم به فناوري است که در اين زمينه هم کارهاي خوبي انجام شده است.»
وي در ادامه گفت: «در بازديد امروز و گفتگو با مسئولين دانشگاه متوجه شديم که دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد توجه بسيار جدي به تبديل علم و فناوري دارد و براي اينکه در اين زمينه به نتيجه مطلوبي برسد نياز به همکاري مستمر با بخش صنعت دارد يعني صنعت بايد خريدار علم دانشگاه باشد دانشگاه هم بايد علمش را به سمت و سوي فناوري هايي که در نهايت به توليد ثروت تبديل مي شود، سوق دهد.»
رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري و واحد شهرکرد هم در اين ديدار گفت: «دانشگاه آزاد اسلامي براي آموزش جوانان اين مرز و بوم اقدامات شايسته اي انجام داده و از سال 1362 باري از دوش دولت در اين زمينه برداشته است، انتظار مي رود نمايندگان مجلس معافيت هايي چون کاهش تعرفه هاي انرژي (آب، برق، گاز) کاهش تعرفه اخذ سند و عوارض شهرداري از اين قبيل را براي اين دانشگاه در نظر بگيرند.»
دکتر مظاهر نيکخواه افزود: «با توجه به اينکه دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي از طريق پرداخت شهريه ادامه تحصيل مي دهد، انتظار مي رود نمايندگان مجلس با افزايش وام صندوق رفاه دانشجويي مناطق کمتر برخوردار مثل استان چهارمحال و بختياري اقدام کنند.»
وي در پايان اظهار داشت: «از آنجا که اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تحت حمايت بيمه تأمين اجتماعي هستند، حقوق بازنشستگي اين افراد داراي سقف است و بيش از اين سقف به بازنشسته چيزي تعلق نمي گيرد؛ از نمايندگان مجلس انتظار مي رود اين موضوع را هم بررسي و پيگيري کنند.»
اضافه مي شود: در بازديد از دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري (واحد شهرکرد، بروجن، فارسان و پرديس هاي لردگان و اردل)، دکتر مجتبي شريعتي نياسر معاون آموزشي وزارت علوم، دکتر حسين سيمايي صراف معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم، دکتر بزرگ نژاد دبير نظارتي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، دکتر ذوالفقار يزدان مهر رييس صندوق رفاه وزارت علوم و جمعي از نمايندگان مجلس به همراه چهار نماينده مردم استان چهارمحال و بختياري در مجلس شوراي اسلامي، (دکتر اردشير نوريان، دکتر علي کاظمي باباحيدري، دکتر محمد خالدي سردشتي و خانم دکتر ربيعي) حضور داشتند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن