کد مطلب: 129975
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد:
امکان ثبت‌نام 1500 دانشجو در ترم تابستان امسال فراهم شد.
تاریخ انتشار : 1397/04/26 07:54:03
نمایش : 685
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
نشست شوراي واحد با حضور هيأت رييسه، روساي دانشکده ها و مديران گروه هاي آموزشي در سالن اجتماعات ساختمان اداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد برگزار شد.
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در اين نشست گفت: «امسال حدود 1500 دانشجو در رشته هاي مختلف، جهت گذراندن دروس انتخابي در ترم تابستان ثبت نام کردند.»
دکتر اميرحسين همتي افزود: «مسئوليت شناسي ،وظيفه شناسي و تعهد عوامل اجرايي، کادر آموزشي و اداري موجب شد امتحانات پايان نيم سال به شکل مطلوب و قابل قبول برگزار شود.»
وي اظهار داشت: «با توجه به اينکه آزمون مصاحبه دکتري تخصصي امسال به صورت منطقه اي برگزار شد، تعدادي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد به عنوان مصاحبه کننده در واحدهاي مختلف دانشگاهي سراسر کشور شرکت داشتند.»
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي واحد شهرکرد تصريح کرد: «به منظور صرفه جويي در هزينه هاي دانشگاه و چابک سازي، براي معرفي مديران گروه هاي آموزشي انتخابات درون گروهي برگزار شد و مديران گروه از 30 مدير به 23 مدير کاهش يافت.»
دکتر همتي در ادامه با قدرداني از زحمات مديران گروه هاي آموزشي و روساي دانشکده ها، گفت: «مديران گروه به عنوان بازوي آموزشي هستند و با توجه به اينکه صف اول برخورد با استادان و دانشجويان هستند، اگر وظايف خود را صحيح انجام دهند، 95 درصد مشکلات آموزشي مرتفع مي شود.»
اضافه مي شود: در نشست شوراي واحد، معاونين اداري و مالي، دانشجويي و فرهنگي و پژوهشي به ترتيب به مسائل مربوط به حوزه خود اشاره کردند.
در پايان اين نشست از 14 مدير گروه آموزشي و روساي دانشکده هاي علوم انساني و علوم پزشکي تجليل به عمل آمد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن