کد مطلب: 129956
تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي، شاخصي براي رشد و توسعه جوامع
تاریخ انتشار : 1397/03/30 08:27:59
نمایش : 382
دکتر مظاهر نيکخواه
رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري

بدون ترديد تعداد مراکز آموزش عالي در هر جامعه اي مي تواند يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي يا عدم توسعه آن جامعه باشد.
هر کشور در حال توسعه، سعي دارد با برنامه ريزي اصولي و منطقي مراکز آموزش عالي مورد نياز جامعه را گسترش دهد و در اصل با توجه به توانمندي هاي افراد و نيازهاي تخصصي چرخه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه، افراد متخصص در مقاطع مختلف علمي تربيت کند.
در کشور پهناور و در حال رشد ايران، نياز به مراکز آموزش عالي سير صعودي داشته است. اين نياز قبل از تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي بسيار شديدتر و محسوس تر بود به طوري که تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه ها وبه اصطلاح پشت کنکوري ها افزايش بسيار زيادي داشت و در حقيقت تمامي تلاش و انرژي هر دانش آموزي صرف ورود به دانشگاه و عدم موفقيت نيز شکست بسيار سنگيني محسوب مي شد. تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي، دقيقا در راستاي اهداف توسعه ي جامعه اسلامي و رفع نياز مشتاقان آموزش عالي بود.
بانگاهي گذرا به کشورهاي توسعه يافته، مشاهده مي شود توسعه در اين جوامع از حرکت نهادهاي آموزشي در مسير توسعه ملي نشأت مي گيرد. در واقع جامعه نيازمند نيروهاي متخصص و کارآمدي است که علاوه بر توانايي علمي و پژوهشي، توانايي برقراري ارتباطي خلاق با فرهنگ جامعه خويش را داشته باشند.
اگر نهاد آموزش عالي منطبق باساختارهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه نباشد نه تنها نمي تواند اعتماد مردم را به خود جلب کند بلکه جامعه از خدمات دانش آموختگان نيز نمي تواند بهره مند شود. تجديد ساختار و توسعه موفقيت آميز کشورها را مي توان به کميت و کيفيت نيروي انساني علمي و تکنولوژيک و همچنين محيط تحقيق و توسعه نسبت داد که مستقيما به موسسات آموزش عالي ربط پيدا مي کند.
دستيابي به توسعه درون زا و تداوم آن در گرو عوامل فوق است. موسسات آموزش عالي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، در پرورش نيروي انساني علمي و تکنولوژيک نقش مهم و منحصر به فردي را ايفا مي کنند. زيرا اغلب آن ها تنها منبع تأمين کننده پرسنل علمي و تکنولوژيک در سطح عالي هستند و علاوه بر اين ظرفيت پژوهشي ديگر موسسات تخصصي و تحقيقاتي را نيز افزايش مي دهند.
چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در بعد آموزشي، آمايش رشته ها باتوجه به نياز استان ها و تربيت نيروي فني و حرفه اي جهت ورود به بازار کار، توسعه رشته هاي تحصيلي به ويژه در مقاطع تحصيلات تکميلي شامل کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي خصوصا در رشته هاي پزشکي و اصلاح نسبت استاد به دانشجو، که تحولات ذکر شده به طور طبيعي به لحاظ کيفي نيز مي تواند سطح علمي واحد را ارتقا دهد. البته به موازات اقدامات فوق ايجاد فضاي آموزشي و فرهنگي متناسب با افزايش دانشجويان در دستور کار است.
در حوزه پژوهشي توسعه آزمايشگاه ها، کارگاه ها و مراکز تحقيقاتي و ترغيب اعضاي هيأت علمي به توسعه فعاليت هاي پژوهشي، به گونه اي است که موجب افزايش مقالات ISI و علمي - پژوهشي و نيز افزايش کمي و کيفي طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي و توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت مي شود.
به علاوه توسعه ارتباط با دانشگاه هاي داخل و خارج از کشور نيز از ديگر برنامه هاي حوزه پژوهشي است که موجب ارتقاي کيفي فعاليت هاي پژوهشي خواهد شد. در مجموع مي توان گفت با اصلاح هرم هيأت علمي، اصلاح نسبت استاد به دانشجو و توسعه فعاليت هاي پژوهشي امتياز واحد افزايش چشمگيري خواهد يافت.

 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن