کد مطلب: 129955
دکتر رهايي: در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري کاهش ظرفيت نداريم
تاریخ انتشار : 1397/03/30 08:12:58
نمایش : 8894

معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: امسال در تمام رشته هايي که داراي شرايط لازم هستند، همچون گذشته پذيرش دانشجو خواهيم داشت.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر عليرضا رهايي معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به تعامل مثبت و مطلوب اين دانشگاه با وزارت علوم خاطر نشان کرد: در سال گذشته به دليل برخي ناهماهنگي ها ، جو اضطراب و ترديد بين داوطلبان ايجاد شد اما امسال با هماهنگي هاي خوبي که بين دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم بوجود آمد در تمام رشته هايي که قبلا پذيرش دانشجو داشتيم و حداقل شرايط لازم را هم دارند همچون گذشته پذيرش دانشجو خواهيم داشت.

وي ادامه داد: در مورد شرايط رشته ها ، شرايط تعديل يافته اي به وزارت علوم ارائه شد که مورد تأييد قرار گرفت و با توجه به اينکه به ازاي هر رشته محل تعداد مشخصي عضو هيأت علمي مورد نياز بود، دانشگاه براساس توافق نامه اين تعداد اعضاي هيأت علمي را تأمين کرده است.

دکتر رهايي ادامه داد: در دوره کارشناسي ارشد هم مشابه دکتري کاهش ظرفيت نداريم و تعداد عضو هيات علمي مورد نياز تامين شده است.

فعال شدن شوراي برنامه ريزي در واحدهاي دانشگاهي

معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي همچنين گفت: با فعال شدن شوراي برنامه‌ريزي در دانشگاه‌ها زمينه خوبي براي تدوين برنامه هاي جديد، مهارتي و بين رشته اي در واحدهاي دانشگاهي فراهم شده است.

وي با بيان اينکه قطب‌بندي تخصصي در واحدهاي دانشگاهي ايجاد مي شود، افزود: تحولات بزرگي به خصوص در حوزه تحصيلات تکميلي در پيش است. دانشگاه آزاد اسلامي در سال‌هاي آينده يکي از دانشگاه هاي بزرگ تخصصي در کشور خواهد بود.

دکتر رهايي ادامه داد: در علوم انساني با ايجاد گروه هاي برنامه‌ريزي علوم انساني، علوم اجتماعي و رفتاري برنامه هاي موجود بازنگري شده و برنامه هاي جديدي تدوين خواهد شد و در اين زمينه با شوراي تحول علوم انساني هم کاملاً هماهنگ خواهيم بود.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن